Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Zofínkplɔsun 29–Xwèjísun 6

ƐSITƐ́Ɛ 1-5

Zofínkplɔsun 29–Xwèjísun 6
 • Han 86 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Ɛsitɛ́ɛ Jɛhun Dó Togun Mawu Tɔn Jí”: (Cɛju 10)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Ɛst 2:15—Nɛ̌ Ɛsitɛ́ɛ ka nɔ jlɛ̌ jí bo lɛ́ ɖu ɖò éɖée jí gbɔn? (w06-EG 1/3 9 akpá. 7)

  • Ɛst 3:2-4—Etɛwu Maadocée ka gbɛ́ ɖɔ emi kún sixu ɖèkɔ́ nú Hamáa ó? (ia 130-131 akpá. 18)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n mì dó Jehovah wu?

  • Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn sín nǔ taji tɛ lɛ un ka sixu zán ɖò kúnnuɖegbe?

 • Biblu Xixa: Ɛst 1:1-15 (Cɛju 4)

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: (Cɛju 2) Xwlé alɔnuwema Ðǒtó Mawu Bo Nɔ Gbɛ̀ Kaka Sɔyi mɛ. Sɔ́ mɛbakpɔ́n sín nu ɖó te.

 • Mɛbakpɔ́n: (Cɛju 4) Blǒ mɛ e yí alɔnuwema Ðǒtó Mawu Bo Nɔ Gbɛ̀ Kaka Sɔyi é ɖé bibakpɔ́n sín wazexlɛ́, bo ɖɔ xó dó wexwɛ 2-3 jí. Sɔ́ mɛbakpɔ́n e na bɔ d’ewu é sín nu ɖó te.

 • Biblu Kplɔnkplɔn: (Cɛju 6) Zǎn alɔnuwema Ðǒtó Mawu Bo Nɔ Gbɛ̀ Kaka Sɔyi, wexwɛ 4-5 bo bló lee è sixu kplɔ́n Biblu xá mɛ gbɔn é sín wazexlɛ́ ɖé. (km-EG 7/12 3 akpá. 4)

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 71

 • Hudo agun tɔn lɛ: (Cɛju 10)

 • Lè Tɛ lɛ Ðu Wɛ A ka Ðè Ðò Tuto Yɔyɔ̌ Kplé Tɔn ɔ kpo Kplé Sín Azɔ̌wema ɔ kpo Mɛ?: (Cɛju 5) Xóɖɔɖókpɔ́. Byɔ kpléwatɔ́ lɛ ɖɔ ye ni ɖɔ lè e yeɖesunɔ ko ɖu ɖò kplé yɔyɔ̌ elɔ mɛ lɛ é. Dǒ wusyɛn lanmɛ nú mɛ bǐ ɖɔ ye ni nɔ sɔnǔ ganji bá dó sixu ɖu lè ɖ’emɛ hugǎn.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: ia wemata 10 akpá. 1-11 kpo gbàví “Nɛ̌ Akú E Ðó Ðò Elíi Hwenu É ka Lín Sɔ?” kpo (Cɛju 30)

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 149 kpo Ðɛ Kpo