Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

9-15 Septembre

EBLÉE LƐ 9-10

9-15 Septembre
 • Han 10 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Nǔ Ðagbe E Jawě lɛ Sín . . . Yɛ”: (Cɛju 10)

  • Eb 9:12-14—Hun Klisu tɔn hugǎn hun gbagbǎ lɛ kpo nyibu’sú lɛ kpo tɔn (it-2 490 akpá. 7)

  • Eb 9:24-26—Klisu xwlé lee vɔsisa tɔn xɔ akwɛ gbɔn é Mawu azɔn ɖokpo géé bɔ xó fó (cf 183 akpá. 4)

  • Eb 10:1-4—Sɛ́n ɔ nɔte nú nǔ e nyɔ́ hugǎn bo na wá ɖò sɔgudo é ɖé (it-2 548)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Eb 9:16, 17—Etɛ ka nyí tinmɛ wemafɔ enɛ lɛ tɔn? (w92 1/3 31 akpá. 4-6)

  • Eb 10:5-7—Hwetɛnu Jezu ka ɖɔ xó enɛ lɛ? Etɛ ka nyí tinmɛ yetɔn? (it-1 263-264)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Eb 9:1-14 (th nǔkpɔ́nnúmɛ 5)

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 89

 • Kplé Mǐtɔn lɛ ka Nɔ Xɔ Akwɛ nú Mǐ À? (Ðɛ 27:11): (Cɛju 12) Xò video ɔ. Mi ɖɔ xó ɖó kpɔ́ dó nǔkanbyɔ e bɔ d’ewu lɛ é jí:

  • Azɔ̌ tɛ lɛ Vɔsanúxwlémawutɔ́ Ðaxó mǐtɔn Jezu ka nɔ wà nú ɖagbe mǐtɔn?

  • Ðɔ ali e nu mǐ sixu ɖè nǔsumɛnukúnmɛ mǐtɔn xlɛ́ ɖè é atɔn.

 • Nɔ Tɛ́ Tó Ðò Kplé lɛ Jí: (Cɛju 3) Xò video ɔ. Enɛ gudo hǔn, byɔ̌ vǐ lɛ ɖɔ ye ni ɖɔ xó dó nǔ e wu ye ɖó na nɔ tɛ́ tó ɖò kplé lɛ jí é jí.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) jy wemata 83

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 108 kpo Ðɛ Kpo