Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | EBLÉE LƐ 12-13

Nǔgbɛnúmɛ Nyí Xlɛ̌ Wanyiyi Mawu Tɔn Tɔn

Nǔgbɛnúmɛ Nyí Xlɛ̌ Wanyiyi Mawu Tɔn Tɔn

12:5-7, 11

Nǔgbɛnúmɛ nɔ dó gesí tódɔnnúmɛ, alixlɛ́mɛ kpo mɛkplɔnkplɔn kpo. Lee tɔ́ wanyiyinɔ ɖé nɔ gbɛ́ nǔ nú vǐ tɔn lɛ gbɔn é ɔ, Jehovah lɔ nɔ gbɛ́ nǔ nú mǐ. É nɔ gbɛ́ nǔ nú mǐ gbɔn nǔ elɔ lɛ gblamɛ:

  • Biblu xixa, nǔkplɔnkplɔn mɛɖesunɔ tɔn, kplé lɛ yiyi kpo tamɛ linlin dó nǔ e mǐ kplɔ́n lɛ é jí kpo

  • Wěɖexámɛ nǔɖitɔ́ hatɔ́ ɖé tɔn

  • Nǔ ɖěɖee nǔwanyido mǐtɔn lɛ jì lɛ é

  • Wěɖegbɛ́ ɖé gbɛ́ nǔ nú mɛ, alǒ ɖè mɛ sín agun mɛ

  • Wuvɛ̌ lɛ, alǒ mɛtɛnkpɔn ɖěɖee Jehovah nɔ na tɛn lɛ é.—w15 15/9 21 akpá. 13; it-1 650-651