Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

2-8 Septembre

EBLÉE LƐ 7-8

2-8 Septembre
 • Han 16 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Nyí Vɔsanúxwlémawutɔ́ Kaka Sɔyi Mɛlukisedɛki Ðɔhun”: (Cɛju 10)

  • Eb 7:1, 2—Mɛlukisedɛki e nyí axɔ́su bo lɛ́ nyí vɔsanúxwlémawutɔ́ é kpé Ablaxamu bo dó acɛ jǐ tɔn (it-2 249)

  • Eb 7:3—Mɛlukisedɛki ɔ, “è tuùn tɔ́gbó tɔn ɖebǔ ǎ,” b’ɛ ka lɛ́ “nyí vɔsanúxwlémawutɔ́ kaka sɔyi” (it-2 250 akpá. 3)

  • Eb 7:17—Jezu “nyí vɔsanúxwlémawutɔ́ kaka sɔyi Mɛlukisedɛki ɖɔhun” (it-2 249)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Eb 8:3—Vogbingbɔn tɛ ka ɖò nǔnina lɛ kpo vɔsisa lɛ kpo tɛntin ɖò Mɔyizisɛ́n ɔ glɔ́? (w00 15/8 14 akpá. 11)

  • Eb 8:13—Nɛ̌ Akɔjijɛsɛ́n ɔ ka huzu “nǔ xóxó” ɖò Jelemíi sín hwenu gbɔn? (it-1 79 akpá. 7)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Eb 7:1-17 (th nǔkpɔ́nnúmɛ 5)

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 124

 • Nǔ E Tutoblonunu ɔ Wà lɛ É: (Cɛju 15) Xò video Nǔ E Tutoblonunu ɔ Wà lɛ É septembre tɔn ɔ. Dǒ wusyɛn lanmɛ nú kpléwatɔ́ lɛ bǐ ɖɔ enyi é nyɔ́ bló hǔn, ye ni yì ba hɔ̌nkan gbɛ̀ ɔ tɔn mǐtɔn alǒ alaxɔ yetɔn kpɔ́n.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) jy wemata 82

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 83 kpo Ðɛ Kpo