Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

3-9 Septembre

JAAN 1-2

3-9 Septembre
 • Han 13 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Jezu Bló Nùjiwǔ Tɔn Nukɔntɔn Ɔ”: (Cɛju 10)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Jn 1:1—Hwɛjijɔ tɛ lɛ wutu mǐ ka sixu ɖɔ ɖɔ é kún nyí ɖiɖɔ wɛ Jaan ɖè ɖɔ “xó ɔ” nyí nǔ ɖokpo ɔ kpo Mawu Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ kpo ó? (“Xó ɔ,” “kpodo ... kpo,” “Xó ɔ ... nyí Mawu” tinmɛ ɖevo lɛ dó Jn 1:1 jí, nwtsty)

  • Jn 1:29—Etɛwu Jaan Baptɛmublonumɛtɔ́ ɔ ka ylɔ Jezu ɖɔ “Lɛngbɔví Mawu tɔn” (“Lɛngbɔví Mawu tɔn” tinmɛ ɖevo dó Jn 1:29 jí, nwtsty)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Jn 1:1-18

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 38

 • Hudo Agun Tɔn Lɛ: (Cɛju 8)

 • Nǔ E Tutoblonunu ɔ Wà lɛ É: (Cɛju 7) Xò video Nǔ E Tutoblonunu ɔ Wà lɛ É septembre tɔn ɔ.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) jy wemata 35 akpá. 12-19

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 121 kpo Ðɛ Kpo