Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Septembre 24-30

JAAN 7-8

Septembre 24-30
 • Han 12 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Jezu Kpa Susu nú Tɔ́ Tɔn”: (Cɛju 10)

  • Jn 7:15-18—Hwenu e è kpa Jezu ɖó nùkplɔnmɛ tɔn lɛ wutu é ɔ, é sɔ́ susu ɔ bǐ jó nú Jehovah (cf-F 100-101 akpá. 5-6)

  • Jn 7:28, 29—Jezu ɖɔ è sɛ́ emi dó bɔ emi sɔ́ afɔ Mawu tɔn ɖó te, enɛ xlɛ́ ɖɔ é hwíhwɛ́ éɖée dó Jehovah glɔ́

  • Jn 8:29—Jezu ɖɔ nú tóɖóétɔ́ lɛ ɖɔ emi nɔ wà nǔ e nɔ nyɔ́ Jehovah nukúnmɛ lɛ é hwebǐnu (w11-EG 15/3 11 akpá. 19)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Jn 7:8-10—Adingban wɛ Jezu ɖó nú nɔví sunnu tɔn nùmaɖitɔ́ lɛ à? (w07-EG 1/2 6 akpá. 4)

  • Jn 8:58—Hwɛjijɔ tɛ wu è ka lilɛ nukɛgbe gudo tɔn wemafɔ enɛ tɔn dó “nyɛ ko tíìn,” b’ɛ ma nyí “un tíìn” ǎ? Etɛwu enɛ ka ɖò taji? (“nyɛ ko tíìn” tinmɛ ɖevo dó Jn 8:58 jí, nwtsty)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Jn 8:31-47

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Mɛbakpɔ́n Wegɔ: (Cɛju 3) Bɛ̌ kpo xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú ɔ kpo. Enɛ gudo hǔn, ylɔ̌ mɛ ɔ wá kplé.

 • Mɛbakpɔ́n Atɔngɔ: (Cɛju 3) Sɔ́ wemafɔ hwiɖesunɔ tɔn, bo xwlé wema nùkplɔnkplɔn tɔn ɖé mɛ.

 • Biblu Kplɔnkplɔn: (Cɛju 6) lv 10-11 akpá. 10-11

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN