Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

5-11 Septembre

ÐƐHAN 119

5-11 Septembre
 • Han 48 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Xwedó Mawu Mavɔmavɔ Sɛ́n Ɔ”: (Cɛju 10)

  • Ðɛ 119:1-8—Mǐ nɔ mɔ awǎjijɛ nugbǒ ɔ hwenu e mǐ xwedó sɛ́n Mawu tɔn é (w05-EG 15/4 10 akpá. 3-4)

  • Ðɛ 119:33-40—Xó Mawu Tɔn nɔ na mǐ akɔnkpinkpan e sín hudo mǐ ɖó bo na dɛ ɖò gbɛmɛ tagba lɛ nu é (w05-EG 15/4 12 akpá. 12)

  • Ðɛ 119:41-48—Nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e sɔgbe é ɖiɖó dó Xó Mawu Tɔn wu nɔ na mǐ jiɖe bɔ mǐ nɔ ɖɔ Mawuxó (w05-EG 15/4 13 akpá. 13-14)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Ðɛ 119:71—Ðagbe tɛ wuvɛ̌ mimɔ ka sixu hɛn wá? (w06-EG 1/9 14 akpá. 4)

  • Ðɛ 119:164—Etɛ ka nyí tinmɛ è na xomlá Mawu “azɔn tɛnwe gbè ɖokpo” tɔn? (w06-EG 1/9 14 akpá. 6)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n mì dó Jehovah wu?

  • Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn sín nǔ taji tɛ lɛ un ka sixu zán ɖò kúnnuɖegbe?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Ðɛ 119:73-93

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Sɔnǔ nú Nùxwlémɛ Sun Elɔ Tɔn Lɛ: (Cɛju 15) Xóɖɔɖókpɔ́. Xò video nùxwlémɛ sín kpɔ́ndéwú lɛ tɔn ɖokpo ɖokpo, enɛ gudo hǔn, ɖɔ xó dó nǔ taji lɛ jí. Dǒ wusyɛn lanmɛ nú wɛnjlatɔ́ lɛ ɖɔ ye ni sɔnǔ nú nùxwlémɛ yeɖesunɔ tɔn.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 69

 • Hwenu E Mǐ Mɔ Yɔkpɔvu ɖé É”: (Cɛju 5) Xóɖiɖɔ.

 • Hudo Agun Tɔn Lɛ: (Cɛju 10) Abǐ mi sixu ɖɔ xó ɖó kpɔ́ dó nǔ e Annuaire kplɔ́n mɛ lɛ é jí. (yb16-F 59-62)

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) ia wemata 23 akpá. 15-29 kpo vɔ̌gbɔnji wemata ɔ tɔn kpo

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 13 kpo Ðɛ Kpo