Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

8-14 Octobre

JAAN 11-12

8-14 Octobre
 • Han 16 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Nɔ Sè Wuvɛ̌ Xá Mɛ Jezu Ðɔhun”: (Cɛju 10)

  • Jn 11:23-26—Jezu ɖɔ xó dó dó gbɔ nú Mata (“un tuùn ɖɔ é na fɔ́n” tinmɛ ɖevo dó Jn 11:24 jí, nwtsty; “Nyɛ wɛ nyí fínfɔ́n sín kú, bo lɛ́ nyí gbɛ̀” tinmɛ ɖevo dó Jn 11:25 jí, nwtsty)

  • Jn 11:33-35—Jezu sè vivɛ̌ tawun hwenu e é mɔ Mali kpo mɛ ɖevo lɛ kpo ɖò avǐ ya wɛ é (“ɖò avǐ ya wɛ,” “lanmɛ tɔn slɔ́ fún, bɔ ayi tɔn bǐ gbado” tinmɛ ɖevo lɛ dó Jn 11:33 jí, nwtsty; “ya avǐ” tinmɛ ɖevo dó Jn 11:35 jí, nwtsty)

  • Jn 11:43, 44—Jezu wà nǔɖe dó d’alɔ mɛ e ɖò hudo mɛ lɛ é

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Jn 11:49—Mɛ̌ ka sɔ́ Kayifu b’ɛ nyí vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖaxó? Táan nabi é ka nɔ tɛn enɛ mɛ na? (“vɔsanúxwlémawutɔ́ ɖaxó” tinmɛ ɖevo dó Jn 11:49 jí, nwtsty)

  • Jn 12:42—Etɛwu Jwifu ɖé lɛ ka ɖi xɛsi dó ɖiɖexlɛ́ ɖɔ Jezu wɛ nyí Klisu ɔ wu? (“gǎn lɛ” “nya . . . tɔ́n sín kplɔ́ngbasá” tinmɛ ɖevo lɛ dó Jn 12:42 jí, nwtsty)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Jn 12:35-50

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: (Cɛju 2) Zǎn xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú ɔ.

 • Mɛbakpɔ́n Nukɔntɔn Sín Video (Cɛju 5) Xò video ɔ bo ɖɔ xó d’eji.

 • Xóɖiɖɔ: (Cɛju 6) w13-EG 15/9 32—Xota: Etɛwu Jezu ka Tó Y’avǐ Hwɛ̌ Cobo Fɔ́n Lazáa Sín Kú?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 141

 • Jezu Wɛ Nyí “Fínfɔ́n Sín kú, Bo Lɛ́ Nyí Gbɛ̀” (Jn 11:25): (Cɛju 15) Xóɖɔɖókpɔ́. Xò video ‘É Ðò Wɛn Ðɔ Mawu Ko Sɔ́ Ɛ Aklunɔ kpo Klisu Kpo’—Akpáxwé ll, Kpɛví Ɔ. Enɛ gudo hǔn, kan nǔ e bɔ d’ewu lɛ é byɔ kpléwatɔ́ lɛ: Etɛ tan enɛ ka kplɔ́n mǐ dó wuvɛ̌sexámɛ Jezu tɔn wu? Ali tɛ nu Jezu ka “nyí fínfɔ́n sín kú, bo lɛ́ nyí gbɛ̀” ɖè? Nǔjiwǔ tɛ lɛ Jezu ka na bló ɖò sɔgudo?

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) jy wemata 38

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 147 kpo Ðɛ Kpo