Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

29 Octobre–4 Novembre

JAAN 18-19

29 Octobre–4 Novembre
 • Han 54 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Jezu Ðekúnnu Nú Nǔgbo Ɔ”: (Cɛju 10)

  • Jn 18:36—Nǔgbo ɔ tɛɖɛ̌ Axɔsuɖuto Mɛsiya tɔn ɔ jí

  • Jn 18:37—Jezu ɖekúnnu nú nǔgbo ɔ dó linlin Mawu tɔn lɛ wu (“ɖekúnnu nú,” “nǔgbo ɔ” tinmɛ ɖevo lɛ dó Jn 18:37 jí, nwtsty)

  • Jn 18:38a—É cí ɖɔ Pilatu ɖɔ slamɛ ɖɔ nǔgbo ɖé ka tíìn à jí wɛ ɖɔhun (“Ani ka nyí nǔgbo ɔ” tinmɛ ɖevo dó Jn 18:38a jí, nwtsty)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Jn 19:30—Etɛ ka sixu ko nyí tinmɛ xókwín “bɔnu” ɔ tɔn? (“bɔnu” tinmɛ ɖevo dó Jn 19:30 jí, nwtsty)

  • Jn 19:31—Kúnnuɖenú tɛ ka xlɛ́ ɖɔ Jezu kú ɖò 14 Nisáan 33 H.M. tɔn? (“gbɔjɛzán … ɖaxó ɖé wɛ nyí azǎn enɛ” tinmɛ ɖevo dó Jn 19:31 jí, nwtsty)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Jn 18:1-14

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN