Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

31 Octobre–6 Novembre

NÙNYWƐXÓ 22-26

31 Octobre–6 Novembre
 • Han 88 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Vǐ E Ðò Kpɛví ɔ, Sɔ́ ɛ Ðó Ali E Jí É Ðó Na Nɔ É”: (Cɛju 10)

  • Nùx 22:6; 23:24, 25—Kplɔ́n e gosin Mawu gɔ́n é nina vǐ lɛ nɔ hun ali nú ye bɔ ye nɔ wá nyí mɛxo e ɖó awǎjijɛ kpo vivo kpo é bo nɔ lɛ́ nyí mɛ ɖejid’ewu (w08-F 1/4 16; w07-EG 1/6 31)

  • Nùx 22:15; 23:13, 14—Ðò xwédo mɛ ɔ, “bǎ” ɔ nɔte nú tódɔnnúmɛ alɔkpa lɛ bǐ (w97-EG 1/11 31; it-1-F 279 akpá. 5)

  • Nùx 23:22—Vǐ e ko sù lɛ é sixu ɖu lè ɖò nùnywɛ mɛjitɔ́ yetɔn lɛ tɔn mɛ (w04-EG 15/6 14 akpá. 1-3; w00-EG 15/6 21 akpá. 13)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Nùx 24:16—Nɛ̌ nùnywɛxó enɛ ka dó wusyɛn lanmɛ nú mǐ bɔ mǐ na dɛ ɖò gbɛ̀ wezun ɔ kɔn gbɔn? (w13-EG 15/3 4-5 akpá. 5-8)

  • Nùx 24:27—Nɛ̌ mǐ ka ɖó na mɔ nukúnnú jɛ nùnywɛxó enɛ mɛ gbɔn? (w09-EG 15/10 12 akpá. 1)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n mì dó Jehovah wu?

  • Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn sín nǔ taji tɛ lɛ un ka sixu zán ɖò kúnnuɖegbe?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Nùx 22:1-21

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: (Cɛju 2) Kati adlɛsi JW.ORG tɔn—Ðekúnnu e ma nyí aca tɔn ǎ é.

 • Mɛbakpɔ́n: (Cɛju 4) Kati adlɛsi JW.ORG tɔn—Sɔ́ mɛbakpɔ́n e na bɔ d’ewu é sín nu ɖó te. Bo na dó fó ɔ, nyì kàn nú video Etɛwu È ka Ðó Na Kplɔ́n Biblu?

 • Biblu Kplɔnkplɔn: (Cɛju 6) lv 179-181 akpá. 18-19

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN