Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

3-9 Octobre

NÙNYWƐXÓ 1-6

3-9 Octobre
 • Han 37 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Ðeji Dó Mawu Mavɔmavɔ Wu kpo Ayixa Towe Bǐ Kpo”: (Cɛju 10)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Nùx 1:7—Ali tɛ nu xɛsi ɖi nú Jehovah ka nyí “fí e nùnywɛ bɛ́sín é” ɖè? (w06-EG 15/9 17 akpá. 1; it-1-F 511)

  • Nùx 6:1-5—Enyi nǔwiwa ajɔ̌ tɔn ɖé dɔn mǐ dó hɔzɔ mɛ ɔ, nùnywɛ sín nǔ tɛ mǐ ka ɖó na wà? (w00-EG 15/9 25-26)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n mì dó Jehovah wu?

  • Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn sín nǔ taji tɛ lɛ un ka sixu zán ɖò kúnnuɖegbe?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Nùx 6:20-35

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Sɔnǔ nú Nùxwlémɛ Sun Elɔ Tɔn Lɛ: (Cɛju 15) Xóɖɔɖókpɔ́. Xò video nùxwlémɛ sín kpɔ́ndéwú lɛ tɔn ɖokpo ɖokpo, enɛ gudo hǔn, ɖɔ xó dó nǔ taji lɛ jí. Dǒ wusyɛn lanmɛ nú wɛnjlatɔ́ lɛ ɖɔ ye ni ɖ’alɔ ɖò gǎn e è na dó gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ, bá ylɔ mɛ lɛ nú kplé aklunɔzán gblamɛ fifo tɔn é mɛ mlɛ́mlɛ́.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 107

 • Hudo Agun Tɔn Lɛ: (Cɛju 8) Mi sixu ɖɔ xó ɖó kpɔ́ dó nùkplɔnmɛ e ɖò Annuaire mɛ lɛ é jí. (yb16-F 25-27)

 • Nɔ Wà Ðagbe nú Mɛ E Nɔ Wá Kplé Mǐtɔn lɛ É (Nùx 3:27): (Cɛju 7) Xóɖɔɖókpɔ́. Xò video Nɛ̌ Nǔ lɛ ka Nɔ Yì Gbɔn Ðò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn ɖé Mɛ? ɔ. Enɛ gudo hǔn, kàn lee mǐ sixu gɔ́ sò nú wanyiyi e nɔ tíìn ɖò Kpléxɔ Axɔsuɖuto ɔ Tɔn mɛ é hwebǐnu, b’ɛ ma na nyí ɖò Octobre mɛ kɛɖɛ ǎ gbɔn é byɔ.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) kr wemata 2 akpá. 1-12

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 143 kpo Ðɛ Kpo