Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Nùxwásun 16-22

ÐƐHAN 11-18

Nùxwásun 16-22
 • Han 106 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Mɛ̌ ka Sixu Nɔ Jehovah Xwégbe?”: (Cɛju 10)

  • Ðɛ 15:1, 2—Mǐ ɖó na nɔ ɖɔ nugbǒ lee é ɖè gbɔn ɖò ayi mǐtɔn mɛ é (w03-EG 1/8 14 akpá. 18; w89-F 15/9 26 akpá. 7)

  • Ðɛ 15:3—Mǐ ɖó na nɔ zán ɖɛ̌ mǐtɔn ganji (w89-F 15/10 12 akpá. 10-11; w89-F 15/9 27 akpá. 2-3; w14-EG 23 akpá. 10-11)

  • Ðɛ 15:4, 5—Mǐ ɖó na nɔ gbeji ɖò nǔwiwa mǐtɔn lɛ bǐ mɛ (w06-EG 15/5 19 akpá. 2; w89-F 15/9 29-30; it-1-F 1 195 akpá. 3)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Ðɛ 11:3—Etɛ ka nyí tinmɛ wemafɔ enɛ tɔn? (w06-EG 15/5 18 akpá. 3; w05-EG 15/5 32 akpá. 2)

  • Ðɛ 16:10—Nɛ̌ nǔɖɔɖ’ayǐ enɛ ka jɛ dó Jezu Klisu wu gbɔn? (w11-EG 15/8 16 akpá. 19; w05-EG 1/5 14 akpá. 9)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n mì dó Jehovah wu?

  • Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn sín nǔ taji tɛ lɛ un ka sixu zán ɖò kúnnuɖegbe?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Ðɛ 18:2-20

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: (Cɛju 2) w16.5 32—Xà wemafɔ ɖé ɖò alokan alǒ tablɛti jí.

 • Mɛbakpɔ́n: (Cɛju 4) w16.5 32—Xà wemafɔ lɛ ɖò JW Library jí bonu xwétɔ́ ɔ ni dó sixu mɔ lee Biblu e ɖò anɔnugbe tɔn mɛ é lilɛ ye dó é.

 • Biblu Kplɔnkplɔn: (Cɛju 6) bh 100-101 akpá. 10-11—Xlɛ́ nùkplɔntɔ́ ɔ lee é sixu zán JW Library dó ba dò nú nǔ e éɖesu kanbyɔ é ɖé gbɔn é ɖò klewun mɛ.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 70

 • Lee È Sixu Zán JW Library Gbɔn lɛ É—Akpáxwé 1: (Cɛju 15) Xóɖɔɖókpɔ́. Xò video Marque-pages Zinzan kpo video Zǎn Historique kpo, bo ɖɔ xó dó ye jí klewun. Enɛ gudo hǔn, ɖɔ xó dó xota ɔ sín xotalá wè nukɔntɔn lɛ jí. Byɔ kpléwatɔ́ lɛ ɖɔ ye ni ɖɔ ali ɖevo ɖěɖee nu ye zán JW Library ɔ ɖò nùkplɔnkplɔn mɛɖesunɔ tɔn yetɔn kpo kplé agun tɔn lɛ kpo hwenu ɖè lɛ é.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) ia wemata 15 akpá. 15-26, vɔ̌gbɔnji

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 43 kpo Ðɛ Kpo