Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

27 Novembre–3 Décembre

NAXUMU 1–Xabakuku 3

27 Novembre–3 Décembre
  • Han 129 kpo Ðɛ Kpo

  • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

  • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: (Cɛju 2) hf​—Sɔ́ mɛbakpɔ́n sín nu ɖó te.

  • Mɛbakpɔ́n: (Cɛju 4) hf​—Mɛ ɔ ko yí alɔnuwema ɔ ɖò xóɖɔɖókpɔ́ nukɔntɔn ɔ hwenu. Xlɛ́ lee è sixu bló mɛbakpɔ́n ɖé gbɔn é.

  • Xóɖiɖɔ: (Cɛju 6) w16.03-EG 23-25​—Xota: A ka Sixu D’alɔ Ðò Agun Towe Mɛ À?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN