Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

28 Novembre–4 Décembre

HANVÍVÍ 1-8

28 Novembre–4 Décembre
 • Han 106 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • É Jɛxa Ðɔ È Ni Wà Nǔ Ðyɔvǐ Sulamunu ɔ Ðɔhun”: (Cɛju 10)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Ha 2:1—Jijɔ ɖětɛ lɛ ka zɔ́n bɔ ɖɛkpɛ e ɖyɔvǐ Sulamunu ɔ nyɔ́ é lɛ́ xɔ akwɛ d’eji? (w15-EG 15/1 31 akpá. 13)

  • Ha 4:12—Etɛwu lɛngbɔnyitɔ́ ɔ ka ɖɔ nú wanyinamɔ tɔn ɖɔ “jikpá ɖé wɛ a nyí bo ɖò súsú”? (w15-EG 15/1 32 akpá. 15)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n mì dó Jehovah wu?

  • Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn sín nǔ taji tɛ lɛ un ka sixu zán ɖò kúnnuɖegbe?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Ha 2:1-17

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: (Cɛju 2) bh—Zǎn video Etɛwu È ka Ðó Na Kplɔ́n Biblu? dó xwlé wema ɔ mɛ. (Ayiɖonuwu: Ma xò video ɔ ɖò wazexlɛ́ ɔ hwenu ó.)

 • Mɛbakpɔ́n: (Cɛju 4) bh—Ðɔ nú mɛ ɔ ɖɔ é ni wá kplé.

 • Biblu Kplɔnkplɔn: (Cɛju 6) bh 29-31 akpá. 8-9

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 115

 • “Nǔ E Mɛ Winnyawinnya lɛ Nɔ Kanbyɔ É: Un ka ko Ðò Gbesisɔmɛ Bo Na Byɔ Xɔ́ntɔn Mɛ À?”: (Cɛju 9) Xóɖiɖɔ jinjɔn xota “Nǔ E Mɛ Winnyawinnya lɛ Nɔ Kanbyɔ É: Un ka ko Ðò Gbesisɔmɛ Bo Na Byɔ Xɔ́ntɔn Mɛ À?” jí. (Yì jw.org jí, bo kpɔ́n LA BIBLE ET VOUS > ADOLESCENTS glɔ.)

 • Wanyiyi Jɛn Wɛ À Alǒ Jlǒ Hwenu Klewun ɖé Tɔn? (Cɛju 6) Xò ɖiɖe cicaví tɔn Wanyiyi Jɛn Wɛ À Alǒ Jlǒ Hwenu Klewun ɖé Tɔn ɔ bo ɖɔ xó d’eji.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) kr wemata 4 akpá. 16-23, kpo gbàví “Nɛ̌ Axɔsuɖuto ɔ ka Nyí Nùjɔnǔ Ðò Nukún Towe Mɛ Gbɔn?” kpo

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 34 kpo Ðɛ Kpo