Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

16-22 Mars

BǏBƐ̌MƐ 25-26

16-22 Mars
 • Han 18 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 1)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Esawu Sà Vǐɖaxó Sín Acɛ E É Ðó É”: (Cɛju 10)

  • Bǐ 25:27, 28—Esawu kpo Jakɔbu kpo nyí hoxo có, mɛ alɔkpa e ye nyí lɛ é gbɔn vo bɔ ye nɔ lɛ́ wà nǔ vovo (it-1 1224)

  • Bǐ 25:29, 30—Esawu kpéwú bo ɖu ɖò éɖée jí ǎ ɖó xovɛ́ sin i bɔ nǔ lɛ́ cikɔ n’i

  • Bǐ 25:31-34—Esawu alɔgudokpɛ́dónúmɛtɔ́ ɔ kéya nú vǐɖaxó sín acɛ e é ɖó é ǎ bo sà nú Jakɔbu ɖó nǔɖuɖu wu (w19.02 16 akpá. 11; it-2 637)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 10)

  • Bǐ 25:31-34—Etɛwu mǐ ma ka sixu zán tan enɛ dó xlɛ́ ɖɔ é byɔ ɖɔ tɔ́gbó Mɛsiya ɔ tɔn ɖokpo ɖokpo ni nyí nukɔngbeví dandan ǎ? (Eb 12:16; w17.12 15 akpá. 5-7)

  • Bǐ 26:7—Etɛwu Izaki ma ka ɖɔ nǔgbo bǐ mlɛ́mlɛ́ ɖò ninɔmɛ enɛ mɛ ǎ? (it-2 255 akpá. 6)

  • Nǔ xɔ akwɛ tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ dó Jehovah Mawu, sinsɛnzɔ́ ɔ alǒ nǔ ɖevo wu?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Bǐ 26:1-18 (th nǔkpɔ́nnúmɛ 5)

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 78

 • Zǎn Video lɛ Hwenu E A Ðò Alɔnuwema Wɛnɖagbe ɖé Sín Mawu Gɔ́n! Kplɔ́n Mɛ Wɛ É: (Cɛju 15) Xóɖɔɖókpɔ́. Xò video Etɛ ka Nyí Ninɔmɛ Mɛkúkú lɛ Tɔn? ɔ kpo Etɛwu Mawu ka Lɔn Bɔ Wuvɛ̌ Mimɔ Ðè? ɔ kpo. Nú è xò video lɛ ɖokpo ɖokpo fó hǔn, kan nǔ elɔ lɛ byɔ: Nɛ̌ a ka sixu zán video elɔ hwenu e a ɖò alɔnuwema Wɛnɖagbe Ðé kplɔ́n mɛ wɛ é gbɔn? (mwb19.03 7) Nǔkplɔnmɛ tɛ lɛ a ka mɔ ɖò video ɔ mɛ bɔ ye na d’alɔ we ɖò mɛkplɔnkplɔnzɔ́ towe mɛ? Flín mɛ lɛ bǐ ɖɔ video lɛ nɔ ɖò alɔnuwema Wɛnɖagbe Ðé, ee è sɔnǔ na nú alokan alǒ tablɛti lɛ é sín nǔkplɔnkplɔn lɛ mɛ.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) jy wemata 108

 • Tasunaxó Lɛ (Cɛju 3)

 • Han 107 kpo Ðɛ Kpo