Video zinzan dó kplɔ́n nǔ Biblu kplɔntɔ́ ɖé, Afrique du Sud

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA Mars 2019

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

Xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú ɖebɔdoɖewu dó linlin e Mawu ɖó nú gbɛtɔ́ lɛ é wu.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Nǔ E Wanyiyi Klisanwun Tɔn Ðiɖexlɛ́ Nyí É

Enyi mɛɖé wà nǔ nyi dò nú mǐ ɔ, etɛ wanyiyi Klisanwun tɔn ka nɔ byɔ?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Ba Didɛ kpo Gbɔdónúmɛ kpo Ðò Jehovah Gɔ́n

Jehovah nɔ dó gbɔ nú mǐ bo nɔ lɛ́ d’alɔ mǐ bɔ mǐ nɔ dɛ gbɔn Xó tɔn gblamɛ.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Gbɛtɔ́ Agbaza Tɔn Wɛ nú We À Kabǐ Gbɛtɔ́ Gbigbɔ Tɔn?

Mǐ mɛ bǐ ɖó na sɔnǔ bá nyí gbɛtɔ́ gbigbɔ tɔn, bɔ kancica e mǐ ɖó xá Mawu é na lɛ́ ɖò syɛnsyɛn d’eji wɛ.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji: Wema-Sɛ́dó-Mɛ Ðagbe lɛ Winwlan

Nǔ tɛ lɛ mɔ̌ è ka ɖó na hɛn dó ayi mɛ, hwenu e è ɖò wema wlan sɛ́dó jonɔ ɖé wɛ é?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Wema-Sɛ́dó-Mɛ Sín Kpɔ́ndéwú

Wlan wema-sɛ́dó-mɛ towe bonu é ni sɔgbe xá nǔ e gbé nya wɛ a ɖè é kpo aca xá ɔ mɛ tɔn kpo.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

“Tɔ́n Kpɛví ɖé Wɛ Nɔ Fɔ́n Linfín E È Nya ɔ Bǐ”

Nɛ̌ mɛ ɖiɖe sín agun mɛ ka nɔ ɖè wanyiyi xlɛ́ gbɔn?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Zǎn Video lɛ Dó Kplɔ́n Nǔ Biblu Kplɔntɔ́ Towe Lɛ

A ka nɔ zán video lɛ ganji hwenu e a ɖò nǔ kplɔ́n xá Biblu kplɔntɔ́ towe lɛ wɛ é à?