Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | GALATINU LƐ 1-3

“Un Gbɛ́ Nǔ N’i Ðò Mɛ Bǐ Nukúnmɛ”

“Un Gbɛ́ Nǔ N’i Ðò Mɛ Bǐ Nukúnmɛ”

2:11-14

Nɛ̌ tan elɔ ka kplɔ́n nǔ e bɔ d’ewu lɛ é mǐ gbɔn?

  • Mǐ ɖó na kpankɔ́n.—w18.03 31-32 akpá. 16

  • Xɛsiɖiɖi nú gbɛtɔ́ nyí mɔ.—it-2-F 504 akpá. 2

  • Togun Jehovah tɔn, kaka jɛ mɛ e ɖò ali xlɛ́ mǐ wɛ lɛ é jí, nyí gbɛtɔ́ hwɛhutɔ́ lɛ.—w10-EG 15/6 17-18 akpá. 12

  • Mǐ ɖó na kpó ɖò gǎn dó wɛ bo na hɔn ɖɔ nú linlin agɔ e sixu ko kpó ɖò ayi mǐtɔn mɛ lɛ é ɖiɖó dó mɛ ɖevo lɛ wu.—w18.08 9 akpá. 5