Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

27 Mai–2 Juin

GALATINU LƐ 1-3

27 Mai–2 Juin
 • Han 106 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Un Gbɛ́ Nǔ N’i Ðò Mɛ Bǐ Nukúnmɛ”: (Cɛju 10)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Ga 2:20—Nɛ̌ gbɛxixɔ ɔ ka ɖó na nɔ cí nú we? Etɛwu? (w14-EG 15/9 16 akpá. 20-21)

  • Ga 3:1—Etɛwu Pɔlu ka ylɔ́ Galatinu lɛ ɖɔ “xlonɔ”? (it-1-F 940)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Ga 2:11-21 (th nǔkpɔ́nnúmɛ 10)

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 92

 • Lee Mǐ Bǐ Sixu Ð’alɔ Ðò Nukúnkpíkpé Dó Fí E Mǐ Nɔ Sɛn Mawu Ðè lɛ É Wu Mɛ Gbɔn É”: (Cɛju 15) Mɛxo agun tɔn ɖé wɛ na kpé nukún dó xóɖɔɖókpɔ́ elɔ wu. È xò video Nukúnkpíkpé Dó Fí E Mǐ Nɔ Sɛn Mawu Ðè lɛ É Wu kpé, bonu mi lɛ́ gbéjé nǔkanbyɔ lɛ kpɔ́n gudo hǔn, kan nǔ e bɔ d’ewu lɛ é byɔ afɔsɔ́ɖótetɔ́ wěɖegbɛ́ e nɔ kpé nukún dó kpléxɔ ɔ wu é tɔn ɖò klewun mɛ. (Enyi agun mitɔn ma ɖó afɔsɔ́ɖótetɔ́ ɖé ǎ hǔn, kan nǔ byɔ titoblonunutɔ́ kplékplé mɛxo lɛ tɔn tɔn. Enyi agun mitɔn kɛɖɛ wɛ nɔ zán Kpléxɔ Axɔ́suɖuto ɔ tɔn hǔn, kan nǔ byɔ titoblonunutɔ́ nukúnkpíkpé dó kpléxɔ ɔ wu tɔn.) Mǐ ka nɔ xwedó tuto nukúnkpíkpé dó kpléxɔ ɔ wu tɔn ganji ɖò gbesisɔmɛ à? Mǐ ka nɔ w’azɔ̌ ɖò ayijayǐ mɛ à? Azɔ̌ tɛ lɛ è ka wà ɖò nukúnkpíkpé dó nǔ wu linu ɖò azǎnví elɔ lɛ mɛ? Ðětɛ lɛ è ka na wà ɖò nukɔnmɛ? Enyi mɛɖé ɖó nǔwukpíkpé lɛ ɖò nukúnkpíkpé dó nǔ wu linu, alǒ jló na kplɔ́n azɔ̌ ɖò mɛ e tuùn azɔ̌ lɛ é gɔ́n ɔ, etɛ é ka ɖó na wà? Enyi mǐ na bo tlɛ ɖò ninɔmɛ ɖebǔ mɛ ɔ, nɛ̌ mǐ mɛ bǐ ka sixu ɖ’alɔ ɖò nukúnkpíkpé dó Kpléxɔ Axɔ́suɖuto ɔ tɔn wu mɛ gbɔn?

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) jy wemata 68

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 72 kpo Ðɛ Kpo