Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Lidosun 25–Nùxwásun 1

JƆBU 33-37

Lidosun 25–Nùxwásun 1
 • Han 50 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Nǔ E Na Dó Wusyɛn Lanmɛ nú Mɛ É Wɛ Xɔ́ntɔn Jɔ Xɔ́ntɔn ɖé Nɔ Kplɔ́n Mɛ”: (Cɛju 10)

  • Jɔb 33:1-5—Elihu ɖó sísí nú Jɔbu (w95-F 15/2 29 akpá. 2-4)

  • Jɔb 33:6, 7—Elihu sɔ́ éɖee hwe bo lɛ́ nyɔ́ xomɛ (w95-F 15/2 29 akpá. 2-4)

  • Jɔb 33:24, 25—Elihu dó wusyɛn lanmɛ nú Jɔbu hwenu e é tlɛ ɖò nǔ kplɔ́n ɛ wɛ é (w11-EG 1/7 23 akpá. 3; w09-EG 15/4 4 akpá. 8)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Jɔb 33:24, 25—Etɛ ka sixu ko nyí ‘gbɛxixɔ sín nǔ’ e xó Elihu ɖɔ é? (w11-EG 1/7 23 akpá. 3-5)

  • Jɔb 36:3-7—Nɛ̌ mǐ ka sixu jɛhun dó nyikɔ Jehovah tɔn jí Elihu ɖɔhun gbɔn? (w96-EG 1/4 14 akpá. 8)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n mì dó Jehovah wu?

  • Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn sín nǔ taji tɛ lɛ un ka sixu zán ɖò kúnnuɖegbe?

 • Biblu Xixa: Jɔb 33:1-25 (Cɛju 4)

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: Zǎn nùxwlémɛ sín kpɔ́ndéwú ɔ dó xwlé kpléɖókpɔ́ ɖaxó 2016 tɔn sín mɛylɔwema mɛ. (Cɛju 2)

 • Mɛbakpɔ́n: fg nùkplɔnkplɔn 12 akpá. 4-5—Blǒ mɛ e yí mɛylɔwema kpléɖókpɔ́ ɖaxó tɔn é ɖé bibakpɔ́n sín wazexlɛ́. Sɔ́ mɛbakpɔ́n e na bɔ d’ewu é sín nu ɖó te. (Cɛju 4)

 • Biblu Kplɔnkplɔn: jl nùkplɔnkplɔn 11—Dǒ wusyɛn lanmɛ nú nùkplɔntɔ́ ɔ ɖɔ é ni wá kpléɖókpɔ́ ɖaxó e ja é. (Cɛju 6)

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 124

 • Nùflínmɛ Kpléɖókpɔ́ Ðaxó Tɔn Lɛ”: (Cɛju 8) Xóɖiɖɔ. Xò video Nùflínmɛ Kpléɖókpɔ́ Ðaxó Tɔn Lɛ. Dǒ wusyɛn lanmɛ nú mɛ bǐ ɖɔ ye ni bló tuto yetɔn lɛ fó bo na dó sixu nɔ kpléɖókpɔ́ ɖaxó ɔ tɛnmɛ ɖò azǎn atɔn lɛ bǐ jí. Ðɔ tuto e agun ɔ bló nú mɛylɔwema ɔ mímá é.

 • Hudo agun tɔn lɛ: (Cɛju 7)

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: ia wemata 14 akpá. 1-13 (Cɛju 30)

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 21 kpo Ðɛ Kpo