Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Lidosun 18-24

JƆBU 28-32

Lidosun 18-24
 • Han 17 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Jɔbu Nyí Kpɔ́ndéwú Gbejininɔ Tɔn Ðé”: (Cɛju 10)

  • Jɔb 31:1—Jɔbu “nu alɛ̀” xá nukún tɔn lɛ (w15-EG 15/6 16 akpá. 13; w15-EG 15/1 25 akpá. 10)

  • Jɔb 31:13-15—Jɔbu nɔ sɔ́ éɖée hwe, nɔ wà nǔ jlɔjlɔ, bɔ mɛ ɖevo lɛ sín nǔ nɔ ɖu ayi mɛ n’i (w10-EG 15/11 30 akpá. 8-9)

  • Jɔb 31:16-25—Jɔbu nɔ na nǔ mɛ e ma ɖó nùɖé ǎ lɛ é (w10-EG 15/11 30 akpá. 10-11)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Jɔb 32:2—Ali tɛ nu Jɔbu ka “mɔ ɖɔ emi kún hu hwɛ ɖě dó Mawu ó” ɖè? (w15-EG 1/7 12 akpá. 2; it-1-F 610 akpá. 7)

  • Jɔb 32:8, 9—Elihu ɖó xwè sɔ tóɖóétɔ́ lɛ ǎ có, etɛwu é ka mɔ ɖɔ emi hɛn ɔ emi na ɖɔ xó? (w06-EG 15/3 16 akpá. 1; it-1-F 117 akpá. 2)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n mì dó Jehovah wu?

  • Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn sín nǔ taji tɛ lɛ un ka sixu zán ɖò kúnnuɖegbe?

 • Biblu Xixa: Jɔb 30:24–31:14 (Cɛju 4)

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: g16.2 12-13—Sɔ́ mɛbakpɔ́n sín nu ɖó te. (Cɛju 2)

 • Mɛbakpɔ́n: g16.2 12-13—Sɔ́ mɛbakpɔ́n e na bɔ d’ewu é sín nu ɖó te. (Cɛju 4)

 • Biblu Kplɔnkplɔn: bh 148 akpá. 8-9 (Cɛju 6)

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 115

 • Gbejininɔ Mɛ Ðevo lɛ Tɔn Ni Kplɔ́n Nǔ We (1Pi 5:9): (Cɛju 15) Xóɖɔɖókpɔ́. Xò video Harold King: Gbejininɔ Ðò Gankpa Mɛ. Enɛ gudo hǔn, ba dò nú nùkanbyɔ elɔ lɛ: Nɛ̌ Nɔví King ka kpò ɖò vivɛ̌ wɛ kpo Jehovah kpo hwenu e é ɖò gankpa mɛ é gbɔn? Nɛ̌ Axɔsuɖuto ɔ sín han lɛ jiji ka sixu d’alɔ mǐ bɔ mǐ na dɛ ɖò ninɔmɛ syɛnsyɛn gbɛ̀ ɔ tɔn lɛ mɛ gbɔn? Nɛ̌ kpɔ́ndéwú gbejininɔ tɔn Nɔví King tɔn ka dó wusyɛn lanmɛ nú we gbɔn?

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: ia wemata 13 akpá. 13-25, vɔ̌gbɔnji (Cɛju 30)

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 81 kpo Ðɛ Kpo