Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

11-17 Juin

LUKI 1

11-17 Juin
 • Han 137 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Xwedó Kpɔ́ndéwú Mɛɖesɔhwe Tɔn Mali Tɔn”: (Cɛju 10)

  • [Xò video Xónusɔ́ɖóte Luki Tɔn ɔ.]

  • Lk 1:38​—É yí gbè nú azɔ̌ tɔn kpo mɛɖesɔhwe kpo (ia 149 akpá. 12)

  • Lk 1:46-55​—É ɖè xó sín Xó Jehovah tɔn mɛ dó kpa susu n’i (ia 150-151 akpá. 15-16)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Lk 1:69, nwt​—Etɛ ka nyí tinmɛ “zo hwlɛngán tɔn” ɔ tɔn? (“zo hwlɛngán tɔn” tinmɛ ɖevo dó Lk 1:69 jí, nwtsty)

  • Lk 1:76, nwt​—Ali tɛ nu Jaan Baptɛmublonumɛtɔ́ ɔ ka “jɛ nukɔn nú Jehovah” ɖè? (“a na jɛ nukɔn nú Jehovah” tinmɛ ɖevo dó Lk 1:76 jí, nwtsty)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Lk 1:46-66

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 92

 • Hudo Agun Tɔn Lɛ: (Cɛju 8) Alǒ mi sixu vɔ́ nǔ e kúnkplá xwè 2018 tɔn sín xota é jí gbɔn. (w18.01 8-9 akpá. 4-7)

 • Nǔ E Tutoblonunu ɔ Wà lɛ É: (Cɛju 7) Xò video Nǔ E Tutoblonunu ɔ Wà lɛ É Juin tɔn ɔ.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) jy wemata 24

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 58 kpo Ðɛ Kpo