Kpléɖókpɔ́ bunɔ ɖé ɖò Vienne ɖò Autriche

KPLÉ GBƐZÁN KPO SINSƐNZƆ́ KPO TƆN SÍN AZƆ̌WEMA Juillet 2018

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ Sín Kpɔ́ndéwú

Xóɖɔɖókpɔ́ lɛ sín kpɔ́ndéwú ɖebɔdoɖewu lɛ dó lee nugbodòdó Biblu tɔn lɛ nɔ zɔn bɔ è nɔ ɖó gbɛzán xwédo tɔn awǎjijɛnɔ ɖé gbɔn é jí.

DƆKUN MAWU Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Nɔ Hun Alɔ Dó Na Nǔ Mɛ

Mɛ e nɔ hun alɔ dó na nǔ mɛ é nɔ sɔ́ nǔɖokan tɔn lɛ dó d’alɔ mɛ ɖevo lɛ.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐE LƐ

Xwedó Mì: Etɛ É ka Byɔ?

Enyi nǔ e mǐ jó dó lɛ é jɛ ayi mǐtɔn fɛ́ jí ɔ, etɛ lɛ jí mǐ ka ɖó na sɔ́ ayi ɖó?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Lǒ E È Dó Dó Samalíinu Nɔzo Ðagbe ɔ Wu É

Ahwanvu Jezu tɔn lɛ ɖó na dó gǎn tawun, bo na ɖè wanyiyi xlɛ́ mɛ ɖevo lɛ, kaka jɛ mɛ ɖěɖee gbɔn vo nú ye tawun lɛ é jí.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Etɛwu Wǔ Ðiɖó Zɔ ka Ðò Taji? (Mi 4:2)

Mǐ ɖó na nɔ wà ɖagbe nú mɛ lɛ bǐ, bo na dó wà nǔ Mawu mǐtɔn e ma nɔ ɖè mɛɖé ɖó vo ɖò mɛɖé mɛ ǎ é ɖɔhun.

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

‘Mi Xɔ Akwɛ Hú Gboli Mɔkpan’

Nɛ̌ mɛ e doya na wɛ è ɖè lɛ é sín nǔ ka sixu ɖu ayi mǐtɔn mɛ Jehovah ɖɔhun gbɔn?

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

Lǒ E È Dó Dó Vǐ Sunnu Ðuvanɔ ɔ Wu É

Nùkplɔnmɛ e kúnkplá nùnywɛ, mɛɖesɔhwe kpo jiɖiɖe dó Jehovah Mawu wu kpo é tɛ lɛ lǒ enɛ ka sixu kplɔ́n mǐ?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Vǐ Ðuvanɔ ɔ Lɛkɔ

Nǔ taji tɛ lɛ video elɔ ka sixu kplɔ́n we?