Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

17-23 Juillet

EZEKIYƐLI 18–21:5

17-23 Juillet
 • Han 21 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Enyi Jehovah Sɔ́ Hwɛ Kɛ Mɛ ɔ, É ka Nɔ Wɔn À?”: (Cɛju 10)

  • Eze 18:19, 20​—Mɛ ɖokpo ɖokpo wɛ na ɖó nǔ e éɖesunɔ wà lɛ é sín gbè nú Jehovah (w12-EG 1/10 26 akpá. 2)

  • Eze 18:21, 22​—Jehovah ɖò gbesisɔmɛ bo na sɔ́ hwɛ kɛ mɛ ɖěɖee lɛkɔ sín hwɛ yetɔn gudo lɛ é lobo sɔ́ na xà hwɛ enɛ lɛ ɖě dó kɔ nú ye ǎ (w12-EG 1/10 26 akpá. 3-7)

  • Eze 18:23, 32​—Enyi ɖěwagbɛn ma sɔ́ ɖè ǎ ɔ jɛn Jehovah nɔ sú kún dó nú nǔnyanyawatɔ́ lɛ (w08-EG 1/4 5 akpá. 2; w06-EG 1/12 27 akpá. 11)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Eze 18:29​—Etɛwu Izlayɛli-ví lɛ ka ɖó linlin nyanya dó Jehovah wu? Nɛ̌ mǐ ka sixu nyì alɔ nú nùwanyido mɔhun gbɔn? (w13-EG 15/8 11 akpá. 9)

  • Eze 21:5​—Etɛwu mɛ lɛ ka lin ɖɔ Ezekiyɛli ɔ, “lǒ dó wɛ jɛn é nɔ ɖè”? Akpá tɛ enɛ ka gbà nú mǐ ɖò égbé? (w07-EG 1/7 14 akpá. 3)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Eze 20:1-12

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: (Cɛju 2) 1Jn 5:19​—Kplɔ́n Nugbǒ ɔ Mɛ. Sɔ́ mɛbakpɔ́n sín nu ɖó te.

 • Mɛbakpɔ́n: (Cɛju 4) Bǐ 3:2-5​—Kplɔ́n Nugbǒ ɔ Mɛ. Sɔ́ mɛbakpɔ́n e na bɔ d’ewu é sín nu ɖó te. (Kpɔ́n mwb16.08 8 akpá. 2.)

 • Xóɖiɖɔ: (Cɛju 6) w16.05-EG 32​—Xota: Nɛ̌ Agun ɔ ka Sixu Ðè Awǎjijɛ Tɔn Xlɛ́ Gbɔn Hwenu E È Ðɔ Ðɔ È Yí Mɛɖé Dó Agun Mɛ É?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 77

 • A ka Nɔ Sɔ́ Hwɛ Kɛ Hwiɖée À?”: (Cɛju 10) Xóɖɔɖókpɔ́. Bɛ̌ kpo video Nɔ Gudo nú Hwɛɖiɖɔ Jehovah Tɔn lɛ kpo Gbejininɔ Kpo: Nɔ Sɔ́ Hwɛ Kɛ Mɛ ɔ kpo.

 • Nǔ E Mɛ Winnyawinnya lɛ Nɔ Kanbyɔ É: Nɛ̌ Un ka Sixu Jla Nùwanyido Ce lɛ Ðó Gbɔn?: (Cɛju 5) Xóɖɔɖókpɔ́ dó xota “Nǔ E Mɛ Winnyawinnya lɛ Nɔ Kanbyɔ É: Nɛ̌ Un ka Sixu Jla Nùwanyido Ce lɛ Ðó Gbɔn?” jí. Xò akpáxwé “Etɛ A ka Na Wà?” kpo “Nɔte Bo Lin Nǔ Kpɔ́n!” kpo sín xóyidókanji e ɖò nùkanbyɔ 4gɔ́ alɔnuwema Nǔ E Mɛ Winnyawinnya lɛ Nɔ Kanbyɔ É 10 Sín Xósin tɔn glɔ é.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) kr wemata 15 akpá. 9-17

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 38 kpo Ðɛ Kpo