Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | HLƆMANU LƐ 1-3

Kpò Ðò Ayixa Towe Kplɔ́n Wɛ

Kpò Ðò Ayixa Towe Kplɔ́n Wɛ

2:14, 15

Ayixa mǐtɔn na d’alɔ mǐ, enyi mǐ nɔ bló nǔ elɔ lɛ ɔ nɛ

  1. kplɔ́n ɛ sɔgbe xá nǔgbododó Biblu tɔn lɛ

  2. ɖótó è hwenu e é flín nǔgbododó enɛ lɛ mǐ é

  3. xoɖɛ bo nɔ byɔ alɔdó gbigbɔ mímɛ́ tɔn, bá dó ɖu ɖò nǔ nyanya e kɔn hwɛhuhu gbaza mǐtɔn nɔ kplá mǐ yì lɛ é jí.—Hlɔ 9:1