Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

25 Février–3 Mars

HLƆMANU LƐ 9-11

25 Février–3 Mars
 • Han 25 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Olivutín Nǔjlɛdonǔwu Tɔn Ɔ”: (Cɛju 10)

  • Hlɔ 11:16—Olivutín e è tun é nɔte nú nǔ e Jehovah ba ɖɔ é ni jɛnu gbɔn akɔ e é jɛ xá Ablaxamu gblamɛ é é (w11-EG 15/5 23 akpá. 13)

  • Hlɔ 11:17, 20, 21—Mɛ yí ami dó ɖè ɖěɖee è kpé dó olivutín nǔjlɛdonǔwu tɔn ɔ nu lɛ é ɖó na kpó ɖò nǔɖiɖi ɖexlɛ́ wɛ (w11-EG 15/5 24 akpá. 15)

  • Hlɔ 11:25, 26—È na “hwlɛn” Izlayɛli-ví gbigbɔ tɔn lɛ bǐ “gán” (w11-EG 15/5 25 akpá. 19)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Hlɔ 9:21-23—Etɛwu mǐ ka ɖó na yí gbè bɔ Jehovah, Zɛ̌nmɛtɔ́ Ðaxó ɔ na jla mǐ ɖó? (w13-EG 15/6 25 akpá. 5)

  • Hlɔ 10:2—Etɛwu mǐ ka ɖó na mɔ nǔ jɛ wu ɖɔ sinsɛn-biblo mǐtɔn jinjɔn nukúnnúmɔjɛnǔmɛ e sɔgbe é jí? (it-1-F 1234 akpá. 6)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Hlɔ 10:1-15 (th nǔkpɔ́nnúmɛ 10)

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN