Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

11-17 Février

HLƆMANU LƐ 4-6

11-17 Février
 • Han 20 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Mawu Ðè Lee É Yí Wǎn nú Mǐ Sɔ́ ɔ Xlɛ́ Mǐ”: (Cɛju 10)

  • Hlɔ 5:8, 12—Jehovah yí wǎn nú mǐ “hwenu e mǐ kpó ɖò hwɛhutɔ́ nyí wɛ ɔ” (w11-EG 15/6 12 akpá. 5)

  • Hlɔ 5:13, 14—Hwɛhuhu kpo kú kpo ɖu axɔsu (w11-EG 15/6 12 akpá. 6)

  • Hlɔ 5:18, 21—Jehovah sɛ́ Vǐ tɔn dó bonu mǐ na dó sixu mɔ gbɛ̀ (w11-EG 15/6 13 akpá. 9-10)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Hlɔ 6:3-5, nwt—Etɛ ka nyí tinmɛ è ni bló baptɛm “ɖò Klisu Jezu mɛ” kpo è ni bló baptɛm “ɖò kú tɔn mɛ” kpo tɔn? (w08-EG 15/6 29 akpá. 7)

  • Hlɔ 6:7—Etɛwu è ma ka na ɖɔhwɛ xá mɛ ɖěɖee è na fɔ́n sín kú lɛ é sɔgbe xá hwɛ e ye hu cobo kú lɛ é ǎ? (w14-EG 1/7 10 akpá. 11)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Hlɔ 4:1-15 (th nǔkpɔ́nnúmɛ 10)

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 107

 • Hudo Agun Tɔn Lɛ: (Cɛju 15)

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) jy wemata 54

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 97 kpo Ðɛ Kpo