Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Nùjlɛdonǔwu Axɔsuɖuto ɔ Tɔn lɛ kpo Tinmɛ Yetɔn Kpo

Nùjlɛdonǔwu Axɔsuɖuto ɔ Tɔn lɛ kpo Tinmɛ Yetɔn Kpo

Jezu zán nùjlɛdonǔwu e bɔkun lɛ é dó kplɔ́n nǔ gbigbɔ tɔn e gɔ́ngɔ́n lɛ é mɛ. Amɔ̌, mɛ e nɔ sɔ́ yeɖée hwe lɛ é kɛɖɛ jɛn nɔ ba na mɔ nǔ jɛ nǔ e Jezu kplɔ́n mɛ lɛ é mɛ bo lɛ́ zán ye. (Mt 13:10-15) Ðò nùjlɛdonǔwu e kúnkplá Axɔsuɖuto ɔ lɛ é ɖokpo ɖokpo mɛ ɔ, na xósin nú nùkanbyɔ elɔ lɛ: Nɛ̌ un ka sixu ɖu lè nùjlɛdonǔwu elɔ tɔn gbɔn? Nɛ̌ é ka sixu wà ɖagbe nú gbɛzán ce gbɔn?

AXƆSUÐUTO JIXWÉ TƆN Ɔ CÍ NǓ ELƆ LƐ ÐƆHUN:

  • “atínkwín winniwinni”​—Mt 13:31, 32; w14-EG 15/12 8 akpá. 9.

  • “tɔ́n”​—Mt 13:33; w14-EG 15/12 9-10 akpá. 14-15.

  • “dɔkun” ɖé kpo “ajɔ̌tɔ́” ɖé kpo​—Mt 13:44-46; w14-EG 15/12 10 akpá. 18.