Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | EZAYÍI 47-51

Tónúsíse nú Jehovah Nɔ Hɛn Nyɔna Gègě Wá

Tónúsíse nú Jehovah Nɔ Hɛn Nyɔna Gègě Wá

48:17

  • Wanyiyi sísɛ́ Jehovah b’ɛ xlɛ́ ‘ali e mǐ ɖó na mlɛ́ é’ mǐ bonu mǐ na dó ɖu gbɛviví. Mǐ nɔ wà ɖagbe nú mǐɖesunɔ gbɔn tónúsíse n’i gblamɛ.

“Nyɔna [alǒ ‘fífá,’ nwt] sín tɔ̀ ɖé”

48:18

  • Jehovah dó fífá e na ɖò sisa wɛ magbokɔ tɔ̀ ɖɔhun é gègě sín akpá

“Hwlɛngán [alǒ ‘nǔjlɔjlɔwiwa,’ nwt] . . . xù ɖɔhun”

  • Nǔjlɔjlɔwiwa mǐtɔn lɛ sixu nyí maxamaxa aslɔkɛ́ xù tɔn lɛ ɖɔhun