Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

6-12 Février

EZAYÍI 47-51

6-12 Février
 • Han 120 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Tónúsíse nú Jehovah Nɔ Hɛn Nyɔna Gègě Wá”: (Cɛju 10)

  • Eza 48:17—Tónúsíse nú alixlɛ́mɛ Mawu tɔn lɛ jí wɛ sinsɛn-biblo nugbǒ ɔ jinjɔn (ip-2-EG 131 akpá. 18)

  • Eza 48:18—Jehovah yí wǎn nú mǐ bo jló ɖɔ mǐ ni ɖu gbɛ̀ sín vivǐ (ip-2-EG 131 akpá. 19)

  • Eza 48:19—Tónúsíse nɔ hɛn nyɔna mavɔmavɔ lɛ wá (ip-2-EG 132 akpá. 20-21)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Eza 49:6—Izlayɛli-ví lɛ kɛɖɛ wɛ Mɛsiya ɔ ɖɔ Mawuxó na hwenu e é ɖò ayikúngban jí é có, nɛ̌ é ka nyí “weziza nú akɔta ɖě lɛ” gbɔn? (w07-EG 15/1 9 akpá. 8)

  • Eza 50:1—Etɛwu Jehovah ka ɖɔ nú Izlayɛli-ví lɛ ɖɔ: “Mi bo xlɛ́ wema e un wlan dó así [nú nɔ mitɔn], bo gbɛ́ ɛ, lobo nya ɛ ɔ mì”? (it-1-F 657 akpá. 4-5)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n mì dó Jehovah wu?

  • Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn sín nǔ taji tɛ lɛ un ka sixu zán ɖò kúnnuɖegbe?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Eza 51:12-23

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Sɔnǔ nú Nùxwlémɛ Sun Elɔ Tɔn Lɛ: (Cɛju 15) Xóɖɔɖókpɔ́ dó “Wema lɛ Xwíxwlémɛ” jí. Xò nùxwlémɛ ɖokpo ɖokpo sín video, enɛ gudo hǔn, ɖɔ xó dó nǔ taji lɛ jí. Ðò Février mɛ ɔ, wɛnjlatɔ́ lɛ sixu xwlé alɔnuwema La vie a t-elle été créée? alǒ Cinq questions à se poser sur l’origine de la vie mɛ sɔgbe kpo xósin e xwétɔ́ na na é kpo. (Kpɔ́n gbàví “Cinq questions à se poser sur l’origine de la vie.”)

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 89

 • Hudo Agun Tɔn Lɛ: (Cɛju 7) Abǐ mi sixu ɖɔ xó ɖó kpɔ́ dó nǔ e Annuaire kplɔ́n mɛ lɛ é jí. (yb16-F 144-145)

 • Huzu Xɔ́ntɔn Jehovah Tɔn: Nɔ Setónú nú Jehovah: (Cɛju 8) Xóɖɔɖókpɔ́. Ðò bǐbɛ̌mɛ ɔ, xò video Huzu Xɔ́ntɔn Jehovah Tɔn: Nɔ Setónú nú Jehovah. Enɛ gudo hǔn, kàn nǔ elɔ lɛ byɔ: Hwɛjijɔ taji tɛ wu mǐ ka ɖó na setónú nú Jehovah? (Nùx 27:11) Ali tɛ lɛ nu vǐ lɛ ka ɖó na setónú nú Jehovah ɖè? Ali tɛ lɛ nu mɛxo lɛ ka ɖó na setónú nú Jehovah ɖè?

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) kr wemata 8 akpá. 1-7, kpo gbàví “Wɛnɖagbe ɔ ɖò Gbè 670 Jɛji Mɛ” kpo

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 98 kpo Ðɛ Kpo