Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

2-8 Décembre

NǓÐEXLƐ́MƐ 7-9

2-8 Décembre
 • Han 63 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Jehovah Kɔn Nyɔna Dó Mɛ Wɔbuwɔbu E È Ma Sixu Xà Ǎ É ɖé Jí”: (Cɛju 10)

  • Nǔ 7:9—“Mɛ wɔbuwɔbu” ɔ ɖò te ɖò axɔ́suzinkpo Jehovah tɔn nukɔn (it-1 1014 akpá. 2)

  • Nǔ 7:14—Mɛ wɔbuwɔbu ɔ na xò “ya ɖaxó ɔ” zlɛ́ (it-2 1104 akpá. 4)

  • Nǔ 7:15-17—È na kɔn nyɔna dó mɛ wɔbuwɔbu ɔ jí ɖò nukɔnmɛ ɖò ayikúngban jí (it-1 1014)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Nǔ 7:1—Etɛ ‘wɛnsagun Mawu tɔn ɛnɛ e ɖò te ɖò ayikúngban ɔ sín zo ɛnɛ lɛ jí’ é kpo “jɔhɔn . . . ɛnɛ lɛ” kpo ka nɔte na? (re 115 akpá. 3-4)

  • Nǔ 9:11—Mɛ̌ ka nyí “wɛnsagun dotɔ domaɖó-azan ɔ” tɔn? (it-1 12)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Nǔ 7:1-12 (th nǔkpɔ́nnúmɛ 5)

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 93

 • Hudo Agun Tɔn Lɛ: (Cɛju 8)

 • Nǔ E Tutoblonunu ɔ Wà lɛ É: (Cɛju 7) Xò video Nǔ E Tutoblonunu ɔ Wà lɛ É décembre tɔn ɔ.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) jy wemata 93

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 27 kpo Ðɛ Kpo