Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

16-22 Décembre

NǓÐEXLƐ́MƐ 13-16

16-22 Décembre
 • Han 55 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Gběkanlin lɛ Dó Xɛsi, Ma ka Ði Xɛsi nú Ye Ó”: (Cɛju 10)

  • Nǔ 13:1, 2—Dlagɔ́ɔn ɔ sɔ́ acɛ tɔn nú gběkanlin e ɖó ta tɛnwe, bo ɖó zo wǒ é (w12 15/6 8 akpá. 6)

  • Nǔ 13:11, 15—Gběkanlin zo we nɔ ɔ na gbɛ̀ gběkanlin nukɔntɔn ɔ sín akpajlɛ (re 193 akpá. 26; 195 akpá. 30-31)

  • Nǔ 13:16, 17—Ma yí gbè nú gběkanlin ɔ ɖó wuntun we ó (w09 15/2 4 akpá. 2)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Nǔ 16:13, 14, nwt—Nɛ̌ è ka na kplé togun lɛ ɖ’ayǐ nú “ahwan e è na fun ɖò Mawu Nǔbǐwukpétɔ́ ɔ sín azǎn ɖaxó ɔ gbè é” gbɔn? (w09 15/2 4 akpá. 5)

  • Nǔ 16:21—Wɛn tɛ é ka ɖò gaan ɖɔ mǐ na jla jɛ nukɔn nú vivɔnu gbɛ̀ Satáan tɔn tɔn? (w15 15/7 16 akpá. 9)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Nǔ 16:1-16 (th nǔkpɔ́nnúmɛ 10)

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 21

 • Ðǒ Wǔ Zɔ nú Gbɛ̀ Ɔ: (Cɛju 15) Xóɖɔɖókpɔ́. Xò video Ðǒ Wǔ Zɔ Ðò Linlin kpo Nǔwalɔ kpo Mɛ ɔ. Enɛ gudo hǔn, kan nǔ elɔ byɔ: Nɛ̌ a ka sixu ɖó wǔ zɔ nú tagba gbɛ̀ ɔ tɔn lɛ alǒ toxóɖiɖɔ acɛkpikpa lɛ tɔn gbɔn? Enɛ gudo hǔn, xò video Ðǒ Wǔ Zɔ Hwebǐnu ɔ. Enɛ gudo hǔn, kan nǔ elɔ byɔ: Nɛ̌ a ka sixu sɔnǔ nú hwiɖée nú ninɔmɛ ɖěɖee sixu wá tɛ́n wǔ e a ɖó zɔ nú gbɛ̀ ɔ e kpɔ́n lɛ é gbɔn?

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) jy wemata 95

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 131 kpo Ðɛ Kpo