Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

31 Décembre 2018–6 Janvier 2019

MƐSƐ́DÓ 19-20

31 Décembre 2018–6 Janvier 2019
 • Han 103 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Mi Hɛn Ayi Dó Miɖée kpo Lɛngbɔ̌kpó ɔ Bǐ kpo Wu”: (Cɛju 10)

  • Mɛ 20:28—Mɛxo agun tɔn lɛ nɔ xlɛ́ ali agun ɔ (w11-EG 15/6 20-21 akpá. 5)

  • Mɛ 20:31—Mɛxo agun tɔn lɛ nɔ d’alɔ “zǎn kpodo kéze kpo” lee é byɔ ɖó é (w13-EG 15/1 31 akpá. 15)

  • Mɛ 20:35—Mɛxo agun tɔn lɛ ɖó na nɔ sɔ́ yeɖée dó savɔ̌ (bt-EG 172 akpá. 20)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Mɛ 19:9—Kpɔ́ndéwú tɛ mɛsɛ́dó Pɔlu ka sɔ́ ɖ’ayǐ dó azɔ̌syɛnsyɛnwiwa kpo alɔ huzuhuzu kpo wu? (bt-EG 161 akpá. 11)

  • Mɛ 19:19—Kpɔ́ndéwú ɖagbe tɛ Efɛzinu lɛ ka sɔ́ ɖ’ayǐ nú mǐ? (bt-EG 162-163 akpá. 15)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Mɛ 19:1-20

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Mɛbakpɔ́n Wegɔ́: (Cɛju 3) Bɛ̌ kpo xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú ɔ kpo. Sɔ́ káti adlɛsi JW.ORG tɔn ɖokpo nú xwétɔ́ ɔ.

 • Mɛbakpɔ́n Atɔngɔ́: (Cɛju 3) Sɔ́ wemafɔ hwiɖesunɔ tɔn kpo nǔkanbyɔ e jí a na ɖɔ xó dó hweɖevonu é kpo.

 • Biblu Kplɔnkplɔn: (Cɛju 6) jl nǔkplɔnkplɔn 15

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 99

 • Kplɔ́n Azɔ̌ Mɛ Winnyawinnya E Ba Na Wà Nǔ Gegě Ðò Agun ɔ kpo Sinsɛnzɔ́ Jehovah Tɔn kpo Mɛ lɛ É: (Cɛju 15) Xóɖɔɖókpɔ́. Xò video ɔ. Enɛ gudo hǔn, nǎ xósin nǔkanbyɔ elɔ lɛ tɔn: Azɔ̌ taji tɛ lɛ mɛxo agun tɔn lɛ ka nɔ wà ɖò agun ɔ mɛ? (Mɛ 20:28) Etɛwu mɛxo agun tɔn lɛ ka ɖó na kpó ɖò azɔ̌ kplɔ́n mɛ ɖevo lɛ wɛ? Nɛ̌ mɛxo agun tɔn lɛ ka sixu xwedó lee Jezu kplɔ́n azɔ̌ mɛsɛ́dó tɔn lɛ gbɔn é sín kpɔ́ndéwú gbɔn? Linlin tɛ nɔví sunnu lɛ ka ɖó na ɖó dó azɔ̌ kplɔnkplɔn wu? (Mɛ 20:35; 1Ti 3:1) Azɔ̌ tɛ lɛ mɛxo agun tɔn lɛ ka sixu kplɔ́n ye? Linlin e ɖò jlɛ̌ jí é tɛ mɛxo agun tɔn lɛ ka ɖó na ɖó dó mɛ ɖěɖee kplɔ́n azɔ̌ wɛ ye ɖè lɛ é wu?

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) jy wemata 48

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 118 kpo Ðɛ Kpo