Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

18-24 Décembre

ZAKALÍI 9-14

18-24 Décembre
 • Han 8 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Cí ‘Tɔdo Só lɛ Tɔn’ Mɛ”: (Cɛju 10)

  • Zak 14:3, 4​—“Tɔdo ɖaxó” ɔ nɔte nú alɔcyɔnmɛji Mawu tɔn (w13-EG 15/2 19 akpá. 10)

  • Zak 14:5​—È na cyɔn alɔ mɛ ɖěɖee “hɔn yì tɔdo” ɔ mɛ, bo cí finɛ lɛ é jí (w13-EG 15/2 19 akpá. 13)

  • Zak 14:6, 7, 12, 15​—È na sú kún dó nú mɛ ɖěɖee ma ɖò tɔdo Jehovah tɔn e nɔ cyɔn alɔ mɛ jí é mɛ ǎ lɛ é (w13-EG 15/2 20 akpá. 15)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Zak 12:3​—Nɛ̌ Jehovah ka “sɔ́ Jeluzalɛmu dó ɖó awinnya kpinkpɛn ɖé” na gbɔn? (w07-EG 15/12 22-23 akpá. 9-10)

  • Zak 12:7, nwt​—Nɛ̌ Jehovah ka na “hwlɛn goxɔ Judáa tɔn lɛ jɛ nukɔn” gbɔn? (w07-EG 15/12 25 akpá. 13)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Zak 12:1-14

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: (Cɛju 2) g17.6 14-15​Ylɔ̌ mɛ ɔ wá kplé mǐtɔn lɛ.

 • Mɛbakpɔ́n: (Cɛju 4) g17.6​—È ko gbéjé wexwɛ 14 kpo 15 kpo ɖò xóɖɔɖókpɔ́ nukɔntɔn ɔ hwenu. Xlɛ́ lee è sixu bló mɛbakpɔ́n ɖé gbɔn é, lobo ylɔ mɛ ɔ wá kplé mǐtɔn lɛ.

 • Biblu Kplɔnkplɔn: (Cɛju 6) jl nùkplɔnkplɔn 5​—Ylɔ̌ mɛ ɔ wá kplé mǐtɔn lɛ.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 68

 • Nǔ E Tutoblonunu ɔ Wà lɛ É: (Cɛju 7) Xò video Nǔ E Tutoblonunu ɔ Wà lɛ É décembre tɔn ɔ.

 • Kplé Aklunɔzán Gblamɛ Tɛntin Tɔn Sín Nǔ Yɔyɔ̌ Ðé(Cɛju 8) Xóɖɔɖókpɔ́. Xlɛ́ video e ma ɖó nùxixo ǎ, bɔ xota tɔn nyí Bɛtifajée, Olivutínsó ɔ, kpo Jeluzalɛmu Kpo é.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) jy wex. 6-7

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 13 kpo Ðɛ Kpo