Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

9-15 Avril

MATIE 27-28

9-15 Avril
 • Han 69 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Mi Kplɔ́n Nǔ Mɛ lɛ Bonu Ye Ni Huzu Ahwanvu: Etɛwu? Fitɛ? Gbɔn Nɛ̌ É?”: (Cɛju 10)

  • Mt 28:18​—Acɛ e Jezu ɖó é gbló ada tawun (w04-EG 1/7 8 akpá. 4)

  • Mt 28:19​—Jezu ylɔ mɛ dó Mawuxóɖiɖɔzɔ́ kpo mɛkplɔnkplɔnzɔ́ kpo e na gbɔn gbɛ̀ ɔ bǐ mɛ é ɖé kɔn (“bló bonu mɛ lɛ ni huzu ahwanvu,” “gbɛtɔ́ e ɖò akɔta lɛ bǐ mɛ lɛ é” tinmɛ ɖevo lɛ dó Mt 28:19 jí, nwtsty)

  • Mt 28:20​—Mǐ ɖó na d’alɔ mɛ lɛ bɔ ye na kplɔ́n nǔ e Jezu kplɔ́n mɛ lɛ é bǐ lobo zán (“kplɔ́n nǔ ye” tinmɛ ɖevo dó Mt 28:20 jí, nwtsty)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Mt 27:51​—Etɛ ka nyí tinmɛ tlɛ́n e xɔmɛgbovɔ ɔ tlɛ́n ɖó wè é tɔn? (“xɔmɛgbovɔ,” “sinsɛnxɔ” tinmɛ ɖevo lɛ dó Mt 27:51 jí, nwtsty)

  • Mt 28:7​—Nɛ̌ wɛnsagun Jehovah tɔn ka wlí yɛ̌yi nú nyɔnu ɖěɖee wá yɔdo Jezu tɔn kɔn lɛ é gbɔn? (“yí ɖɔ nú ahwanvu tɔn lɛ ɖɔ è ko fɔ́n ɛ sín kú” tinmɛ ɖevo dó Mt 28:7 jí, nwtsty)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Mt 27:38-54

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: (Cɛju 2) Zǎn xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú ɔ.

 • Mɛbakpɔ́n Nukɔntɔn Sín Video: (Cɛju 5) Xò video ɔ bo ɖɔ xó d’eji.

 • Xóɖiɖɔ: (Cɛju 6) g17.2-F 14​—Xota: Akluzu Jí Wɛ Jezu ka Kú Dó À?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 70

 • Mawuxóɖiɖɔ kpo Nùkplɔnmɛ kpo Ðò Taji nú Mɛ lɛ Na Dó Huzu Ahwanvu”: (Cɛju 15) Xóɖɔɖókpɔ́. Hwenu e mi na ɖò xota ɔ gbéjé kpɔ́n wɛ é ɔ, xò video Ma Gɔn Mawuxó Ðɔ Ó: Kúnnuɖiɖe E Ma Nyí Aca Tɔn Ǎ É kpo Xwé ɖé Gbè Jɛ Xwé ɖé Gbè Tɔn Kpo bo lɛ́ xò video Ma Gɔn Mawuxó Ðɔ Ó: Ðò Agbawungba kpo Nǔ Kpinkplɔn Mɛ lɛ Bonu Ye Ni Huzu Ahwanvu Kpo.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) jy wemata 16

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 73 kpo Ðɛ Kpo