Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

30 Avril–6 Mai

MAKI 5-6

30 Avril–6 Mai
 • Han 151 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Jezu Ð’acɛ Bo Na Fɔ́n Mɛvívɛ́ Mǐtɔn E Kú lɛ É”: (Cɛju 10)

  • Mk 5:38​—Kú mɛvívɛ́ ɖé tɔn nɔ dɔn mɛ dó aluwɛ mɛ

  • Mk 5:39-41​—Jezu ɖó acɛ dó mɛ ɖěɖee ɖò “amlɔ dɔ́ wɛ” ɖò yɔdo mɛ lɛ é jí (“kú ǎ, loɔ, amlɔ dɔ wɛ é ɖè” tinmɛ ɖevo dó Mk 5:39 jí, nwtsty)

  • Mk 5:42, nwt​—Fínfɔ́n sín kú sɔgudo tɔn ɔ na dó “awǎjijɛ ɖaxó” nú mɛ (jy 118 akpá. 6)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba (Cɛju 8)

  • Mk 5:19, 20​—Etɛwu alixlɛ́mɛ Jezu tɔn lɛ ka sixu ko gbɔn vo ɖò ninɔmɛ elɔ mɛ? (“ɖɔ . . . nú ye” tinmɛ ɖevo dó Mk 5:19 jí, nwtsty)

  • Mk 6:11​—Etɛ ka nyí tinmɛ “mi xúxú afɔkɔ́ mitɔn” ɔ tɔn? (“mi xúxú afɔkɔ́ mitɔn” tinmɛ ɖevo dó Mk 6:11 jí, nwtsty)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Mk 6:1-13

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Mɛbakpɔ́n Wegɔ: (Cɛju 3) Bɛ̌ kpo xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú ɔ kpo. Xlɛ́ tɛn ɛntɛnɛti tɔn jw.org xwétɔ́ ɔ.

 • Mɛbakpɔ́n Atɔngɔ: (Cɛju 3) Sɔ́ wemafɔ hwiɖesunɔ tɔn kpo nùkanbyɔ e jí a na ɖɔ xó dó hweɖevonu é kpo.

 • Biblu Kplɔnkplɔn: (Cɛju 6) bhs 36 akpá. 23-24​—Xlɛ́ lee è sixu bló bɔ nǔ ɔ byɔ ayi mɛ nú nùkplɔntɔ́ ɔ gbɔn é.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN