Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

2-8 Avril

MATIE 26

2-8 Avril
 • Han 19 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Dindinwayixwe ɔ kpo Flǐn ɔ Kpo: Kancica kpo Vogbingbɔn kpo E Ðò Ye Mɛ lɛ É”: (Cɛju 10)

  • Mt 26:17-20​—Jezu ɖu Dindinwayixwe tɔn gudo tɔn ɔ xá mɛsɛ́dó tɔn lɛ (“Dindinwayixwe ɔ Sín Nùɖuɖu” ɖiɖe dó Mt 26:18 jí, nwtsty)

  • Mt 26:26​—Wɔxúxú e è nɔ zán ɖò Flǐn hwenu é nɔte nú agbaza Jezu tɔn (“nɔte nú” tinmɛ ɖevo dó Mt 26:26 jí, nwtsty)

  • Mt 26:27, 28​—Vɛ̌ɛn e è nɔ zán ɖò Flǐn hwenu é nɔte nú Jezu sín “hun e Mawu dó sɔ́ akɔjijɛ sín afɔ ɖó te na” é (“akɔjijɛ sín hun ɔ” tinmɛ ɖevo dó Mt 26:28 jí, nwtsty)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Mt 26:17​—Etɛwu è ka ylɔ azǎn 13gɔ́ Nisáan tɔn ɖɔ “Wɔxúxú E Mɛ È Ma Dó Tɔ́n Ǎ ɔ sín xwezán nukɔntɔn ɔ”? (“Wɔxúxú E Mɛ É Ma Dó Tɔ́n Ǎ É sín azǎn nukɔntɔn ɔ gbè” tinmɛ ɖevo dó Mt 26:17 jí, nwtsty)

  • Etɛ ka sixu ko sísɛ́ Jezu b’ɛ xoɖɛ ɖɔ: “Blǒ bonu ma gɔn wuvɛ̌ kɔfu elɔ nu”? (“blǒ bonu ma gɔn wuvɛ̌ kɔfu elɔ nu” tinmɛ ɖevo dó Mt 26:39 jí, nwtsty)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Mt 26:1-19

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 20

 • Hudo Agun Tɔn Lɛ: (Cɛju 8)

 • Huzu Xɔ́ntɔn Jehovah Tɔn: Gbɛxixɔ Ɔ: (Cɛju 7) Xò video ɔ. Enɛ gudo hǔn, ylɔ̌ vǐ e a ko cyan jɛ nukɔn lɛ é wá ataa ɔ jí, bo kàn nǔ elɔ lɛ byɔ ye: Etɛwu mɛ lɛ ka nɔ j’azɔn, nɔ kpò, lobo nɔ kú? Nukúnɖiɖo tɛ Jehovah ka na mǐ? Mɛ ɖětɛ a ka jló na mɔ ɖò Palaɖisi mɛ?

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) jy wemata 15

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 74 kpo Ðɛ Kpo