Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

16-22 Avril

MAKI 1-2

16-22 Avril
 • Han 130 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • È Sɔ́ Hwɛ Towe lɛ Kɛ We”: (Cɛju 10)

  • [Xò video Xónusɔ́ɖóte Maki Tɔn ɔ.]

  • Mk 2:3-5​—Jezu sɔ́ ayǐsónɔ ɖé sín hwɛ lɛ kɛ ɛ kpo xomɛnyínyɔ́ kpo (jy 67 akpá. 3-5)

  • Mk 2:6-12​—Jezu gbɔ azɔn nú ayǐsónɔ ɔ dó xlɛ́ ɖɔ emi ɖó acɛ bo na sɔ́ hwɛ lɛ kɛ mɛ (“ɖětɛ wɛ ka bɔkun” tinmɛ ɖevo dó Mk 2:9 jí, nwtsty)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Mk 1:11​—Etɛ ka nyí tinmɛ xó ɖěɖee Jehovah ɖɔ nú Jezu lɛ é tɔn? (“gbè ɖé ɖi sín jixwé,” “Vǐ vívɛ́ná wɛ a nyí nú mì,” “xomɛ nɔ hun mì dó wǔtu towe tlala” tinmɛ ɖevo lɛ dó Mk 1:11 jí, nwtsty)

  • Mk 2:27, 28; nwt​—Etɛwu Jezu ka ylɔ éɖée ɖɔ “Aklunɔ Gbɔjɛzán tɔn”? (“Aklunɔ Gbɔjɛzán tɔn” tinmɛ ɖevo dó Mk 2:28 jí, nwtsty)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Mk 1:1-15

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 44

 • “Hwɛjijɔnɔ lɛ Ylɔ Gbé Wɛ Un Wá Ǎ; Hwɛhutɔ́ lɛ Ylɔ Gbé Wɛ Un Wá”: (Cɛju 7) Xóɖɔɖókpɔ́. Xò video É Mɔ Nukúnɖiɖo Ðò Gankpa Mɛ ɔ. Enɛ gudo hǔn, kàn nǔ elɔ lɛ byɔ: Etɛ ka d’alɔ Donald b’ɛ ɖó awǎjijɛ jɔ awǎjijɛ ɔ? Hwenu e mǐ ɖò Mawuxó ɖɔ wɛ é ɔ, nɛ̌ mǐ ka sixu gɔn mɛ ɖè ɖó vo ɖò mɛ mɛ Jezu ɖɔhun gbɔn?​—Mk 2:17.

 • “Hwɛsɔkɛ Mɛ Nɔ Cikɔ” nú Jehovah Ǎ: (Cɛju 8) Xóɖɔɖókpɔ́. Xò video Jehovah, Un Jló Na Sɔ́ We Ðó Tɛn Nukɔntɔn Mɛ Ðò Gbɛ̀ Ce Mɛ ɔ. Enɛ gudo hǔn, kàn nǔ elɔ lɛ byɔ: Nɛ̌ Anneliese ka lɛkɔ wá Jehovah gɔ́n gbɔn? Etɛwu? (Eza 55:6, 7) Nɛ̌ a ka sixu zán kpɔ́ndéwú tɔn dó d’alɔ mɛ ɖěɖee jó Jehovah dó kpɛɖé kpɛɖé lɛ é gbɔn?

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) jy wemata 17

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 86 kpo Ðɛ Kpo