Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | ÐƐHAN 92-101

Nukɔnyiyi Ðò Gbigbɔ Lixo Ðò Kpikpò Hwenu

Nukɔnyiyi Ðò Gbigbɔ Lixo Ðò Kpikpò Hwenu

92:13

Datitín ɖé sixu nɔ gbɛ̀ hú xwè 100 bo lɛ́ kpó ɖò sínsɛ́n na wɛ

Mɛxomɔ lɛ nɔ na sínsɛ́n ɖò gbigbɔ lixo gbɔn . . .

92:14-16

  • ɖɛxixo dó mɛ ɖevo lɛ tamɛ gblamɛ

  • Biblu kplɔnkplɔn gblamɛ

  • kplé agun tɔn lɛ yiyi kpo alɔɖiɖo ɖò ye mɛ kpo gblamɛ

  • nǔ e ye ko mɔ kpɔ́n lɛ é mímá xá mɛ ɖevo lɛ gblamɛ

  • wɛnɖagbejijla kpo ayi bǐ kpo gblamɛ