Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

Avivɔsun 8-14

ÐƐHAN 92-101

Avivɔsun 8-14
 • Han 28 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Nukɔnyiyi Ðò Gbigbɔ Lixo Ðò Kpikpò Hwenu”: (Cɛju 10)

  • Ðɛ 92:13—Hwɛjijɔnɔ lɛ nɔ na sínsɛ́n ɖò gbigbɔ lixo (w07-EG 15/9 32; w06-EG 15/7 13 akpá. 2)

  • Ðɛ 92:14, 15—Mɛxomɔ lɛ sɔ́ nɔ ɖó gǎn ǎ có, ye sixu kpó ɖò nukɔn yì wɛ ɖò gbigbɔ lixo (w14-EG 15/1 26 akpá. 17; w04-EG 15/5 12 akpá. 9-10)

  • Ðɛ 92:16—Mɛxomɔ lɛ sixu zán nǔ e ye ko mɔ kpɔ́n lɛ é dó na akɔnkpinkpan mɛ ɖevo lɛ (w04-EG 15/5 12-14 akpá. 13-18)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Ðɛ 99:6, 7—Etɛwu Mɔyizi, Aalɔ́ɔn, kpo Samuwɛli kpo ka nyí kpɔ́ndéwú ɖagbe lɛ? (w15-EG 15/7 8 akpá. 5)

  • Ðɛ 101:2—Etɛ ka nyí tinmɛ è na “sɔ́ ayi mímɛ́ dó wà nǔ” ɖò xwé mɛtɔn gbè tɔn? (w05-EG 1/11 24 akpá. 14)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n mì dó Jehovah wu?

  • Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn sín nǔ taji tɛ lɛ un ka sixu zán ɖò kúnnuɖegbe?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Ðɛ 95:1–96:13

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: (Cɛju 2) g16.4 sín akpà—Sɔ́ mɛbakpɔ́n sín nu ɖó te.

 • Mɛbakpɔ́n: (Cɛju 4) g16.4 sín akpà—Sɔ́ mɛbakpɔ́n e na bɔ d’ewu é sín nu ɖó te.

 • Biblu Kplɔnkplɔn: (Cɛju 6) bh 161-162 akpá. 18-19—D’alɔ nùkplɔntɔ́ ɔ bonu é ni mɔ lee é sixu zán nǔ e mi kplɔ́n é gbɔn é.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 90

 • Mɛxomɔ lɛ Emi—Mi Ðó Azɔ̌ Taji Ðé (Ðɛ 92:12-15): (Cɛju 15) Xóɖɔɖókpɔ́. Xò video Mɛxomɔ lɛ Emi: Mi Ðó Azɔ̌ Taji Ðé ɔ. Enɛ gudo hǔn, byɔ kpléwatɔ́ lɛ ɖɔ ye ni ɖɔ nùkplɔnmɛ taji e ɖ’emɛ lɛ é. Dǒ wusyɛn lanmɛ nú mɛxomɔ lɛ ɖɔ ye ni nɔ má nùnywɛ yetɔn kpo nǔ e ye ko mɔ kpɔ́n lɛ é kpo xá mɛ winnyawinnya lɛ. Dǒ wusyɛn lanmɛ nú mɛ winnyawinnya lɛ ɖɔ ye ni nɔ ba alɔdo mɛxomɔ lɛ tɔn, hwenu e ye jló na wá gbeta taji lɛ kɔn ɖò gbɛmɛ é.

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) ia wemata 21 akpá. 13-22 kpo vɔ̌gbɔnji kpo

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 29 kpo Ðɛ Kpo