Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

Kplɔ́n Nugbǒ ɔ Mɛ

Kplɔ́n Nugbǒ ɔ Mɛ

Bɛ́sín Zǒsun mɛ ɔ, nùxwlémɛ sín kpɔ́ndéwú alɔkpa yɔyɔ̌ ɖé na nɔ tɔ́n ɖò Kplé Gbɛzán kpo Sinsɛnzɔ́ kpo Tɔn Sín Azɔ̌wema ɔ mɛ, bɔ xota tɔn na nɔ nyí “Kplɔ́n Nǔgbǒ ɔ Mɛ.” Nǔ e gbé mǐ na nya é wɛ nyí ɖɔ mǐ na zán nùkanbyɔ ɖé kpo wemafɔ ɖé kpo dó tɛɖɛ̌ nugbǒ Biblu tɔn dòdó ɖé jí.

Enyi mǐ ɖ’ayi wu ɖɔ mɛɖé ɖó jlǒ ɔ, mǐ sixu sɔ́ mɛbakpɔ́n sín nu ɖó te, gbɔn wema ɖé zízé n’i gblamɛ, abǐ gbɔn video jw.org tɔn ɖé xíxlɛ́ ɛ gblamɛ. Mǐ ɖó na tɛnkpɔn bo lɛkɔ yì ɖò azǎn klewun ɖé gudo bo na dó sixu gbɛ̀ kàn dó xóɖɔɖókpɔ́ ɔ nu. Nùxwlémɛ yɔyɔ̌ lɛ kpo wemaxɔmɛvi sín azɔ̌ lɛ kpo na nɔ jinjɔn sìn sisɛ xwè nú wemata lɛ wema Etɛ Biblu ka Sixu Kplɔ́n Mǐ? tɔn tɔn jí. Ðò finɛ ɔ, mǐ sixu mɔ nùkanbyɔ kpo wemafɔ kpo ɖevo lɛ, bɔ ye na d’alɔ mǐ bɔ mǐ na wá ba mɛ ɔ kpɔ́n alǒ zán Biblu kɛɖɛ dó kplɔ́n Biblu xá ɛ.

Ali ɖokpo géé wɛ kplá mɛ yì gbɛ̀ mɛ. (Mt 7:13, 14) Ðó mǐ nɔ ɖɔ xó nú mɛ e ɖò sinsɛn vovo lɛ mɛ é kpo mɛ e ɖó aca vovo lɛ é kpo wutu ɔ, nugbǒ Biblu tɔn e na dɔn ye mɛ ɖokpo ɖokpo lɛ é wɛ mǐ ɖó na nɔ xwlé ye. (1Ti 2:4) Enyi xota vovo Biblu tɔn lɛ má mǐ ganji, bonu ‘nugbǒ wɛn ɔ jijla ganji’ lɛ́ bí alɔ nú mǐ d’eji ɔ, awǎjijɛ mǐtɔn na jɛji, bɔ nugbǒ ɔ kpinkplɔn mɛ ɖevo lɛ na kpa mǐ.2Ti 2:15.