Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | ÐƐHAN 110-118

Etɛ Un ka Sixu Wà Dó Sú Axɔ Jehovah?

Etɛ Un ka Sixu Wà Dó Sú Axɔ Jehovah?

Hwlɛn e Jehovah hwlɛn ɖɛhan wlantɔ́ ɔ sín ‘wlɔ kú tɔn’ mɛ é sù nukún tɔn mɛ tawun. (Ðɛ 116:3) É kudeji bo na tuùn ɖagbe e Jehovah wà n’i lɛ é n’i, gbɔn akpá e é dó lɛ é bǐ ɖiɖe kpo nǔ e é ɖó na wà n’i lɛ é bǐ wiwa kpo gblamɛ.

Etɛ lɛ Jehovah ka wà nú mì ɖò aklunɔzán gbla elɔ mɛ b’ɛ sù nukún ce mɛ?

Nɛ̌ un ka sixu tuùn ɖagbe e Jehovah wà nú mì lɛ é n’i gbɔn?