Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | ÐƐHAN 106-109

“Mi Kpa Susu nú Mawu Mavɔmavɔ”

“Mi Kpa Susu nú Mawu Mavɔmavɔ”

Etɛwu Izlayɛli-ví lɛ ka yawu wɔn nǔ e Jehovah wà dó hwlɛn ye gán lɛ é?

106:7, 13, 14

  • Ye ɖè ayi yetɔn sín Jehovah jí bo sɔ́ ɖó vivo mimɔ tlolo tlolo kpo nǔ yeɖesunɔ tɔn e ɖò ayi mɛ ɖu nú ye wɛ lɛ é kpo jí

Nɛ̌ a ka sixu tɛnkpɔn bo ɖó ayi ɖagbetuùnnúmɛ tɔn lobo hɛn ɖó mɔ̌ gbɔn?

106:1-5

  • Sɔ́ ayi ɖó hwɛjijɔ tobutobu e a ɖó bo na nɔ dokú nú Mawu é jí

  • Nɔ lin tamɛ kpɔ́n dó nukúnɖiɖo sɔgudo tɔn jí

  • Nɔ xoɖɛ bo dokú nú Jehovah ɖó nǔ tawun tawun ɖé lɛ wu