Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

Avivɔsun 15-21

ÐƐHAN 102-105

Avivɔsun 15-21
 • Han 80 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Jehovah Nɔ Flín Ðɔ Kɔgudu Wɛ Mǐ Nyí”: (Cɛju 10)

  • Ðɛ 103:8-12—Enyi mǐ lɛkɔ sín hwɛ mǐtɔn gudo ɔ, Jehovah nɔ kú nǔblawu nú mǐ bo nɔ sɔ́ kɛ mǐ (w13-EG 15/6 20 akpá. 14; w12-EG 15/7 16 akpá. 17)

  • Ðɛ 103:13, 14—Jehovah mɔ nǔ jɛ dogbó mǐtɔn lɛ wu céɖécéɖé (w15-EG 15/4 26 akpá. 8; w13-EG 15/6 15 akpá. 16)

  • Ðɛ 103:19, 22—Nukúnnú mimɔ jɛ nùblawukúnúmɛ Jehovah tɔn kpo wuvɛ̌sexámɛ tɔn kpo wu ɖó na sísɛ́ mǐ bɔ mǐ na jɛhun dó Nǔbǐwukpétɔ́ e é nyí é jí (w10-EG 15/11 25 akpá. 5; w07-EG 1/12 21 akpá. 1)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Ðɛ 102:1328—Hwenu e mǐ ɖò wuvɛ̌ mɛ é ɔ, nɛ̌ ayi sísɔ́ ɖó kancica e ɖò mǐ kpo Jehovah kpo tɛntin é jí ka nɔ d’alɔ mǐ gbɔn? (w14-EG 15/3 16 akpá. 19-21)

  • Ðɛ 103:13—Etɛwu Jehovah ma ka nɔ na sìnkɔn ɖɛ mǐtɔn lɛ tɔn azɔn ɖokpo azɔn ɖokpo hwebǐnu ǎ? (w15-EG 15/4 25 akpá. 7)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n mì dó Jehovah wu?

  • Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn sín nǔ taji tɛ lɛ un ka sixu zán ɖò kúnnuɖegbe?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Ðɛ 105:24-45

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: (Cɛju 2) g16.4 10-11—Sɔ́ mɛbakpɔ́n sín nu ɖó te.

 • Mɛbakpɔ́n: (Cɛju 4) g16.4 10-11—Sɔ́ mɛbakpɔ́n e na bɔ d’ewu é sín nu ɖó te.

 • Biblu Kplɔnkplɔn: (Cɛju 6) bh 164-166 akpá. 3-4—D’alɔ nùkplɔntɔ́ ɔ bonu é ni mɔ lee é sixu zán nǔ e mi kplɔ́n é gbɔn é.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 91

 • Ma Wɔn Nǔ Tobutobu E Jehovah Bló nú We lɛ É Gbeɖé Ó (Ðɛ 103:1-5): (Cɛju 15) Xóɖɔɖókpɔ́. Ðò bǐbɛ̌mɛ ɔ, xò video jw.org tɔn e sín xota nyí Gbɛzinzan Ce Sɔ́ Nyɔ́ Nukún Ce Mɛ Ǎ é. (Kpɔ́n NǓ E KÀN MǏ LƐ É > NǓ E MǏ NƆ WÀ LƐ É glɔ.) Enɛ gudo hǔn, gbějé nùkanbyɔ elɔ lɛ kpɔ́n: Hwɛjijɔ tɛ lɛ mǐ ka ɖó bo na kpa susu nú Jehovah? Nyɔna sɔgudo tɔn tɛ lɛ ɖó nukún wɛ mǐ ka ɖè, ɖó ɖagbewiwa Jehovah tɔn wu?

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) ia wemata 22 akpá. 1-13

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 131 kpo Ðɛ Kpo