Skip to content

Yi xósɛxweta ɔ jí

Avivɔsun 1-7

ÐƐHAN 87-91

Avivɔsun 1-7
 • Han 49 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Cí Bibɛtɛn Ajalɔnnɔ ɔ Tɔn”: (Cɛju 10)

  • Ðɛ 91:1, 2—“Bibɛtɛn” Jehovah tɔn nɔ cyɔn alɔ mɛ jí ɖò gbigbɔ lixo (w10-EG 15/2 26-27 akpá. 10-11)

  • Ðɛ 91:3, NWT—Ði xɛhutɔ́ ɖé ɖɔhun ɔ, Satáan nɔ tɛnkpɔn bo na wlí mǐ (w07-EG 1/10 26-30 akpá. 1-18)

  • Ðɛ 91:9-14—Jehovah wɛ nyí bɛtɛn mǐtɔn (w10-EG 15/1 10-11 akpá. 13-14; w01-EG 15/11 19-20 akpá. 13-19)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Ðɛ 89:35-38—Akɔjijɛ tɛ wemafɔ enɛ lɛ ka dó gesí? Nùjlɛdonǔwu tɛ Jehovah ka zán bo dó xlɛ́ ɖɔ é kún na gblá ó? (w14-EG 15/10 10 akpá. 14; w07-EG 15/7 32 akpá. 3-4)

  • Ðɛ 90:10, 12—Nɛ̌ mǐ ka sixu ‘xà azǎn mǐtɔn lɛ bonu ayi mǐtɔn na mɔ nǔ’ gbɔn? (w06-EG 15/7 13 akpá. 4; w01-EG 15/11 13 akpá. 19)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n mì dó Jehovah wu?

  • Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn sín nǔ taji tɛ lɛ un ka sixu zán ɖò kúnnuɖegbe?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Ðɛ 90:1-17

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Sɔnǔ nú Nùxwlémɛ Sun Elɔ Tɔn Lɛ: (Cɛju 15) Xóɖɔɖókpɔ́. Xò video nùxwlémɛ sín kpɔ́ndéwú lɛ tɔn ɖokpo ɖokpo, enɛ gudo hǔn, ɖɔ xó dó nǔ taji lɛ jí. Dǒ wusyɛn lanmɛ nú wɛnjlatɔ́ lɛ ɖɔ ye ni sɔnǔ nú nùxwlémɛ yeɖesunɔ tɔn.

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 141

 • Hudo agun tɔn lɛ: (Cɛju 5)

 • Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji—D’alɔ Biblu Kplɔntɔ́ lɛ Bonu Ye Ni Zé Yeɖée Jó nú Mawu Bo Bló Baptɛm”: (Cɛju 10) Xóɖɔɖókpɔ́. Zǎn nùkanbyɔ e bɔ d’ewu lɛ é dó kàn nǔ byɔ wɛnjlatɔ́ e ko d’alɔ mɛɖé bɔ é zé éɖée jó nú Mawu bo bló baptɛm é ɖé. Nɛ̌ a ka d’alɔ Biblu kplɔntɔ́ towe bɔ é yí wǎn nú Jehovah gbɔn? Nɛ̌ a ka d’alɔ Biblu kplɔntɔ́ towe bɔ é nya nǔ gbigbɔ tɔn lɛ gbé bo kpé ye wu gbɔn?

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: (Cɛju 30) ia wemata 21 akpá. 1-12

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 137 kpo Ðɛ Kpo