Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

6-12 Août

LUKI 17-18

6-12 Août
 • Han 18 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Nǔ Ni Nɔ Sù Nukún Towe Mɛ”: (Cɛju 10)

  • Lk 17:11-14​—Jezu gbɔ azɔn nú gudunɔ wǒ (“gudunɔ wǒ lɛ” tinmɛ ɖevo dó Lk 17:12 jí, nwtsty; “sɔ́ lee a ɖè ɔ yì xlɛ́ vɔsanúxwlémawutɔ́ lɛ” tinmɛ ɖevo dó Lk 17:14 jí, nwtsty)

  • Lk 17:15, 16​—Gudunɔ ɖokpo géé jɛn lɛkɔ bo wá dokú nú Jezu

  • Lk 17:17, 18​—Tan enɛ ɖè lee nùsumɛnukúnmɛ ɖò taji sɔ́ é xlɛ́ (w08-F 1/8 14-15 akpá. 8-9)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Lk 17:7-10​—Tɛ ɖɔ wɛ Jezu ka ɖè ɖò lǒ tɔn mɛ? (“mɛsɛntɔ́ kpowun” tinmɛ ɖevo dó Lk 17:10 jí, nwtsty)

  • Lk 18:8​—Nùɖiɖi alɔkpa tɛ xó ɖɔ wɛ Jezu ka ɖè ɖò wemafɔ enɛ mɛ? (“nùɖiɖi enɛ” tinmɛ ɖevo dó Lk 18:8 jí, nwtsty)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Lk 18:24-43

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN