Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | LUKI 23-24

Ðò Gbesisɔmɛ Bá Sɔ́ Hwɛ Kɛ Mɛ Ðevo Lɛ

Ðò Gbesisɔmɛ Bá Sɔ́ Hwɛ Kɛ Mɛ Ðevo Lɛ

24:34

Mɛ̌ un ka ɖó na sɔ́ hwɛ kɛ?

Etɛ ka nyí tinmɛ è ni ɖò “gbesisɔmɛ bo na sɔ́ hwɛ kɛ mɛ” tɔn? (Ðɛ 86:5) Jehovah kpo Vǐ tɔn kpo nɔ ɖ’ayi huzuhuzu ɖebǔ e jí ye sixu zɔn dó bo dó kú nǔblawu nú gbɛtɔ́ hwɛhutɔ́ lɛ é wu.