Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | LUKI 19-20

Lǒ E È Dó Dó Sikágankwɛ Wǒ lɛ Wu É Ni Kplɔ́n Nǔ We

Lǒ E È Dó Dó Sikágankwɛ Wǒ lɛ Wu É Ni Kplɔ́n Nǔ We

19:12-24

Etɛ nǔ vovo e xó lǒ ɔ ɖɔ lɛ é ka nɔte na?

  1. Gǎn ɔ nɔte nú Jezu

  2. Mɛsɛntɔ́ lɛ nɔte nú ahwanvu yí ami dó ɖè Jezu tɔn lɛ

  3. Akwɛ e gǎn ɔ má nú mɛsɛntɔ́ lɛ é nɔte nú wǔjɔmɛ xɔ akwɛ e è ɖó bo na kplɔ́n nǔ mɛ lɛ bonu ye na huzu ahwanvu é

Lǒ enɛ gbò nǔ e na jɛ dó ahwanvu yí ami dó ɖè Klisu tɔn lɛ wu, enyi ye wà nǔ mɛsɛntɔ́ nyanya ɔ ɖɔhun ɔ sín akpá nú ye. Jezu nɔ ɖó nukún ɖɔ ahwanvu emitɔn lɛ ni zán hwenu yetɔn bǐ, hlɔnhlɔn yetɔn bǐ kpo nǔɖokan yetɔn lɛ bǐ kpo dó bló bonu mɛ gègě ni huzu ahwanvu.

Nɛ̌ un ka sixu wà nǔ Klisanwun gbejinɔtɔ́ yí ami dó ɖè lɛ ɖɔhun ɖò blòbló bonu mɛ lɛ ni huzu ahwanvu sín azɔ̌ ɔ mɛ gbɔn?