Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

13-19 Août

LUKI 19-20

13-19 Août
 • Han 84 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Lǒ E È Dó Dó Sikágankwɛ Wǒ lɛ Wu É Ni Kplɔ́n Nǔ We”: (Cɛju 10)

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba (Cɛju 8)

  • Lk 19:43​—Nɛ̌ xó Jezu tɔn enɛ ka jɛnu gbɔn? (“kpò xwíɖíxwíɖí dó ján gò” tinmɛ ɖevo dó Lk 19:43 jí, nwtsty)

  • Lk 20:38​—Nɛ̌ xó e Jezu ɖɔ ɖò finɛ é ka na hlɔnhlɔn jiɖe e mǐ ɖó dó fínfɔ́n sín kú wu é gbɔn? (“ɖò Mawu nukɔn ɔ, ye bǐ wɛ ɖò gbɛ̀” tinmɛ ɖevo dó Lk 20:38 jí, nwtsty)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n we dó Jehovah wu?

  • Nǔ xɔ akwɛ ɖevo tɛ lɛ a ka mɔ ɖò Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn mɛ?

 • Biblu Xixa: (Cɛju 4) Lk 19:11-27

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

 • Xóɖɔɖókpɔ́ Nukɔntɔn: (Cɛju 2) Zǎn xóɖɔɖókpɔ́ sín kpɔ́ndéwú ɔ.

 • Mɛbakpɔ́n Nukɔntɔn Sín Video: (Cɛju 5) Xò video ɔ bo ɖɔ xó d’eji.

 • Xóɖiɖɔ: (Cɛju 6) w14-EG 15/8 29-30​—Xota: Fínfɔ́n Sín Kú Ayikúngban Jí Tɔn Xó Ðɔ Wɛ Xó Jezu Tɔn E Ðò Luki 20:34-36 Mɛ lɛ É Ðè À?

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN