Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

 DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ | 2 TAN 29-32

Jehovah Sinsɛn Nɔ Byɔ Gǎndido

Jehovah Sinsɛn Nɔ Byɔ Gǎndido
XLƐ́

Ezekiyasi vɔ́ sinsɛn-biblo nugbǒ ɔ zé ɖ’ayǐ kpo kanɖodonǔwu kpo

29:10-17

 • 746-716 J.H.M.

  Axɔsuɖuɖu Ezekiyasi Tɔn

 • NISÁAN 746 J.H.M.

  • Azǎn 1-8: È slá wǔ nú kɔxota ɔ

  • Azǎn 9-16: È slá wǔ nú xɔ Jehovah tɔn

  • È sá hwɛsɔkɛmɛvɔ́ dó Izlayɛli togun ɔ bǐ tamɛ bo vɔ́ sinsɛn-biblo nugbǒ ɔ ɖó ayǐ

 • 740 J.H.M.

  È Gbà Samalíi

Ezekiyasi ylɔ ayijlɔjlɔnɔ lɛ bǐ ɖɔ ye ni kplé bá sɛ̀n Mawu

30:5, 6, 10-12

 • È sɛ́ wɛnsagun lɛ dó bonu ye na yì dó Dindinwayixwe ɔ ɖuɖu sín wɛn gbɔn tò ɔ bǐ mɛ, sín Bɛ̌-Ceva kaka yì Dan

 • Mɛɖé lɛ ɖɔ slamɛ có, mɛ gègě sɔ ylɔ̌ ɔ