Skip to content

Yì xósɛxweta ɔ jí

Aluùnsun 25-31

ƐSIDLASI 6-10

Aluùnsun 25-31
 • Han 10 kpo Ðɛ Kpo

 • Kplé ɔ Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te (Cɛju 3)

DƆKUN MAWUXÓ Ɔ TƆN ÐÉ LƐ

 • Mɛsɛntɔ́ Jlǒɖotɔ́ lɛ Ba Wɛ Jehovah Ðè”: (Cɛju 10)

  • Ɛsidla 7:10, NW—Ɛsidlasi sɔnǔ nú ayi tɔn

  • Ɛsidla 7:12-28—Ɛsidlasi bló tuto lɛ bo na lɛkɔ yì Jeluzalɛmu

  • Ɛsidla 8:21-23—Ɛsidlasi ɖeji dó Jehovah wu ɖɔ é na nya xɛ ɖò mɛsɛntɔ́ Tɔn lɛ jí

 • Nǔ Xɔ Akwɛ Biblu Tɔn lɛ Biba: (Cɛju 8)

  • Ɛsidla 9:1, 2—Nɛ̌ “tò ɔ mɛ nu lɛ” dida ka nyí awovinú sɔ? (w06-EG 15/1 20 akpá. 1)

  • Ɛsidla 10:3—Etɛwu è ka nya vǐ lɛ gɔ́ nú nɔ yetɔn lɛ? (w06-EG 15/1 20 akpá. 2)

  • Etɛ Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn ka kplɔ́n mì dó Jehovah wu?

  • Biblu xixa aklunɔzán gbla elɔ tɔn sín nǔ taji tɛ lɛ un ka sixu zán ɖò kúnnuɖegbe?

 • Biblu xixa: Ɛsidla 7:18-28 (Cɛju 4)

ZĚ HWIÐÉE BǏ JÓ NÚ MAWUXÓÐIÐƆZƆ́ Ɔ

KLISANWUN GBƐ̀ ZINZAN

 • Han 138

 • Nǔ Sinsɛnzɔ́ Towe Ni Bí Alɔ nú We D’eji: Mɛbakpɔ́n Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te”: (Cɛju 7) Xóɖɔɖókpɔ́. Xò video Aluùnsun Sín Wlɛnwín Lɛ tɔn dó bló wazexlɛ́ nǔ taji lɛ tɔn; video lɛ xlɛ́ wɛnjlatɔ́ lɛ bɔ ye ɖò mɛbakpɔ́n sín nu sɔ́ ɖó te wɛ hwenu e ye ko xwlé Atɔxwɛ mɛ gudo bo lɛ́ xwlé alɔnuwema Wɛnɖagbe mɛ gudo é.

 • Hudo agun tɔn lɛ: (Cɛju 8)

 • Biblu Kplɔnkplɔn Agun Tɔn: ia wemata 7 akpá. 15-27, vɔ̌gbɔnji e ɖò wex. 66 jí é (Cɛju 30)

 • Vɔ̌gbɔnji kpo Kplé Elɔ E Ja É Sín Nu Sísɔ́ Ðó Te Kpo (Cɛju 3)

 • Han 120 kpo Ðɛ Kpo